Dėl karo Ukrainoje  sunkumų patiriantiems ūkiams jau suteikta paskolų už 61 mln. eurų ir planuojama skirti dar 23 mln. eurų

Dėl karo Ukrainoje  sunkumų patiriantiems ūkiams jau suteikta paskolų už 61 mln. eurų ir planuojama skirti dar 23 mln. eurų

Lengvatines paskolas ūkiams, patiriantiems sunkumų Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu, pernai pagal skatinamąją finansinę priemonę pradėjo teikti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Visos iki šiol paskoloms skirtos lėšos – 61 mln. eurų – jau išskolintos, o paskolas gavo 746 ūkio subjektai. Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos Komisiją dėl šios priemonės pratęsimo jai papildomai skiriant 23 mln. eurų.

Lengvatinėmis paskolomis apyvartiniam kapitalui finansuoti 2022 m. pasinaudojo 363 žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose veikiantys ūkio subjektai, kuriems suteikta paskolų už 31 mln. eurų, šiemet – 383 ūkio subjektai (suteikta 30 mln. eurų). Vidutinė lengvatinės paskolos suma siekia 81,8 tūkst. eurų.

Daugiausia lengvatinių paskolų suteikta augalininkystės veikla užsiimantiems ūkiams – 26,4 mln. eurų (43 proc.), mišriems ūkiams – 16,3 mln. eurų (27 proc.), užsiimantiems gyvulininkyste – 15,4 mln. eurų (25 proc.), teikiantiems paslaugas žemės ūkiui – 1,8 mln. eurų (3 proc.), akvakultūros ūkiams – 1,1 mln. eurų (2 proc.).

Daugiausia lengvatinių paskolų priemone naudojosi ūkininkų ūkiai, kuriems suteikta paskolų už 28,6 mln. eurų (47 proc.), bei žemės ūkio bendrovės ir įmonės – 22,8 mln. eurų (37 proc.). Taip pat šia priemone naudojosi žemės ūkio kooperatyvai ir kitos įmonės – joms suteikta paskolų už 9,6 mln. eurų (16 proc.).

Besitęsiant Rusijos agresijos prieš Ukrainą veiksmams, situacija daugelyje ūkių vis dar išlieka sudėtinga. Todėl Žemės ūkio ministerija Europos Komisijai pateikė derinti lengvatinių paskolų priemonės schemą, pagal kurią ir toliau (t. y. iki 2023 m. gruodžio 31 d.) būtų teikiamos lengvatinės paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti.