ES Užsienio reikalų taryboje vystomojo bendradarbiavimo klausimais pabrėžti paramos Ukrainai ir Rytų Partnerystės šalims klausimai

ES Užsienio reikalų taryboje vystomojo bendradarbiavimo klausimais pabrėžti paramos Ukrainai ir Rytų Partnerystės šalims klausimai

Vasario 11-12 dienomis Lietuvos užsienio reikalų viceministras Simonas Šatūnas dalyvavo neformalioje ES Užsienio reikalų taryboje vystomojo bendradarbiavimo klausimais. Diskusijų metu aptarti paramos Ukrainai, žmogaus teisių stiprinimo šalyse partnerėse klausimai, ES vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimas ir prioritetai iki 2027 m. bei humanitarinė situacija Gazos ruože.

„Prie sparčiai besikeičiančio pasaulio turi prisitaikyti ir ES vystomojo bendradarbiavimo politika. Mūsų prioritetai – nuosekli ir nesenkanti politinė, finansinė ir techninė parama Rytų Partnerystės regiono šalims, siekiančioms narystės ES ir savo valstybes kuriančioms demokratinio valdymo principais. Turime padėti Ukrainai, Moldovai ir kitoms valstybėms partnerėms mažinti priklausomybę nuo Rusijos, stiprinti junglumą su Europos Sąjunga transporto, energetikos, skaitmeninėje ir kitos srityse, stiprinti šių šalių pilietines visuomenes,“ – pabrėžė viceministras S. Šatūnas.

Taip pat pabrėžta svarba tęsti ES paramą Afrikos šalims maisto saugumo srityje – šios kontinento valstybės turi didinti savo pačių vietinius gebėjimus apsirūpinti maistu, didinti vietinę trąšų gamybą, tokiu būdų mažinant priklausomybę nuo Rusijos ir Kinijos įtakos regione.

Lietuvos atstovas atkreipė dėmesį, kad pasiektas sutarimas dėl Ukrainos priemonės yra svarbus politinis ženklas Ukrainos žmonėms apie mūsų ilgalaikį įsipareigojimą jos atstatymui ir sparčiam ekonomikos atsigavimui. Visgi, atsižvelgiant į Ukrainos finansinius poreikius, kurie remiantis Tarptautinio valiutos fondo skaičiavimais vien 2024 m. sudaro virš 37 mlrd. dolerių, svarbu gaudžiai bendradarbiauti su kitais tarptautiniais partneriais bei privačiu sektoriumi ir rasti teisines priemones, kurios leistų Ukrainos poreikiams panaudoti ES ir kitose šalyse įšaldytą Rusijos valstybinį turtą.

Pasidžiaugta, jog Lietuvos nuosekli ir aktyvi parama Ukrainai yra vertinama tarptautinės bendruomenės – mūsų šaliai praėjusią savaitę suteiktas stebėtojos statusas daugiašalėje donorų koordinavimo platformoje. Ši platforma vienija Ukrainos, ES ir G7 šalių, taip pat tarptautinių finansinių institucijų – Europos investicijų banko (EIB),  Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD), tarptautinio valiutos fondo (TVF) aukšto rango atstovus. Platforma buvo įsteigta 2023 m. sausį, siekiant koordinuoti donorų veiksmus remiant Ukrainos atstatymą ir ekonomines reformas. 

Viceministras S. Šatūnas taip pat atkreipė dėmesį, kad be efektyvios ir aktyvios ES komunikacijos, ES nepasieks savo paramos efektyvumo Afrikos ir kituose kontinentuose, todėl būtina turėti aiškius planus, kaip kovoti su Rusijos skleidžiama dezinformacija bei propaganda.

Užsienio reikalų taryboje vystomojo bendradarbiavimo klausimais ministrai taip pat aptarė humanitarinės pagalbos teikimo Palestinos žmonėms klausimus.