Europos Komisija kviečia teikti paraiškas pagal informavimo apie BŽŪP priemones

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas pagal informavimo apie BŽŪP priemones

Juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas informavimo apie Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) priemonėms 2024 metams. Finansuojami didelę auditoriją pasiekiantys projektai, tam skirta 4 mln. eurų. Iš ES lėšų bus finansuojama 60 proc. projekto vertės.

Numatoma, kad projektams, kurių trukmė iki 12 mėnesių, skiriamos lėšos svyruos nuo 125 tūkst. Eur iki 500 tūkst. Eur, tačiau suma nėra ribojama.

Šia priemone siekiama informuoti visuomenę apie BŽŪP, įskaitant nacionalinius BŽŪP strateginius planus (t. y. politiką ir jos naudą ES piliečiams). 2024 metų kvietime pagrindinis dėmesys skiriamas šioms temoms:

– perėjimas prie tvarios maisto gamybos sistemų;

– maisto saugumas ir ilgalaikis ES žemės ūkio atsparumas;

– jaunieji ūkininkai;

– geresnė lyčių pusiausvyra didinant moterų dalyvavimą žemės ūkyje.

Siūlomuose projektuose turi būti aiškiai paaiškinta, kaip jie prisidės prie visuomenės informuotumo didinimo ir piliečių supratimo apie BŽŪP gerinimo. Tikimasi aiškių poveikio rodiklių.

Veikla, kuri gali būti finansuojama: kelių kanalų komunikacijos ir informavimo veikla, spausdintos, daugialypės terpės ar audiovizualinės medžiagos gamyba ir platinimas / transliavimas, žiniatinklio / socialinės žiniasklaidos informavimas, žiniasklaidos renginiai, konferencijos, seminarai, seminarai, pasiekiantys reikšmingas ir (arba) konkrečias tikslines auditorijas ir pan.

Paraiškas galima teikti elektroniniu būdu iki 2024 m. sausio 9 d. 

Daugiau informacijos yra čia.