G. Landsbergis: ministerija nuo 2024 m. teiks informaciją grįžimo į Lietuvą klausimais

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, atliekanti diasporos politikos koordinavimo funkciją,  nuo 2024 m. sausio specialioje interneto svetainėje, telefonu ir elektroniniu paštu teiks informaciją grįžtantiems, atvykstantiems ar svarstantiems apie grįžimą Lietuvos diasporos atstovams. Vieno langelio principu bus konsultuojama svarbiausiais su grįžimu ar atvykimu į Lietuvą gyventi, studijuoti, dirbti susijusiais, verslo kūrimo, socialinės paramos, sveikatos apsaugos ir kitais aktualiais klausimais.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pažymėjo, kad 18-oji Vyriausybė skiria itin daug dėmesio diasporai ir jos ryšio su valstybe stiprinimui.

„Esame viena tauta – kur begyventume, todėl turime vienyti pastangas Lietuvos labui. „Sugrįžtanti Lietuva“ yra svarbi Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva ir Lietuvos diasporos politikos strateginė kryptis. Siekiame išplėsti ir sustiprinti valstybės dialogą su diaspora, dar labiau skatinti lietuvybės užsienyje puoselėjimą ir sudaryti sąlygas aktyvesniam diasporos dalyvavimui kuriant gerovę ir saugumą Lietuvoje, taip pat stiprinti lituanistinį švietimą užsienyje ir skatinti diasporos atstovų grįžimą į Lietuvą“, – teigė G. Landsbergis.

Iki šiol informacijos grįžtantiems į Lietuvą teikimą Užsienio reikalų ministerija organizavo per Migracijos informacijos centrą „Renkuosi Lietuvą“. Šio centro duomenimis, per tris šių metų ketvirčius Lietuvos diasporos atstovai su grįžimu susijusiais klausimais vidutiniškai kreipėsi daugiau kaip 400 kartų per mėnesį. Nuo ateinančių metų sausio informacijos teikimą vieno langelio principu įgyvendins Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamento Grįžimo į Lietuvą skyrius. Pereinamuoju laikotarpiu veiks grįžimo į Lietuvą klausimams skirta Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainės dalis, be to, iki kovo 1 dienos informaciją dar teiks ir Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“.

Aktuali informacija bus teikiama bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos institucijomis, įstaigomis ir savivaldybėmis, pagal jų kompetenciją kartu atsakoma į asmeniui, planuojančiam grįžimą ir (re)integraciją Lietuvoje, kylančius klausimus. Dėl to daug dėmesio skiriama savivaldybių įsitraukimui, skatinamas aktyvesnis savivaldybių dalyvavimas ir dėmesys planuojantiems sugrįžti gyventi į Lietuvą. Taip pat yra atsižvelgiama į tarptautinę praktiką ir kitose šalyse taikomus modelius teikiant informaciją grįžtantiesiems į savo kilmės šalis.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, jau trejus metus iš eilės grįžtančių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius yra didesnis nei išvykstančių. 2022 m. į Lietuvą grįžo 20 689 Lietuvos piliečiai, o išvyko 13 049. Daugiausia Lietuvos piliečių grįžo iš Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Vokietijos.