Į Lietuvą iš Venesuelos persikėlė dar viena lietuvių šeima

Į Lietuvą iš Venesuelos persikėlė dar viena lietuvių šeima

Rugsėjo 29 d. iš Venesuelos į Vilnių atskrido lietuvių kilmės keturių asmenų šeima. Tai jau dvidešimtas perkėlimas, kurį suorganizavo Lietuvos ambasada Ispanijoje.

Lietuvos institucijos bendromis pastangomis pasirūpins laikinu šeimos apgyvendinimu, padės ieškoti darbo, sudarys galimybę mokytis lietuvių kalbos ir integruotis Lietuvos visuomenėje.

Lietuvos diplomatinėmis pastangomis iš krizės apimtos Venesuelos į mūsų šalį jau pavyko perkelti 134 perkeliamojo asmens statusą turinčius asmenis. Jie labai dėkingi už suteiktą galimybę grįžti į savo tėvų ir senelių gimtinę ir čia pradėti naują gyvenimą. Labiausiai atvykusieji vertina saugumą, stabilumą, patogumus – šildymą, elektrą, sveikatos, švietimo paslaugas ir t.t.

Lietuvos ambasada Ispanijoje kiekvienu perkeliamojo asmens atveju ieško individualaus sprendimo – tarpininkauja gaunant naujus Venesuelos kelionės dokumentus, organizuoja jų sveikatos būklės patikrinimus, planuoja asmenų atvykimą iš jų gyvenamųjų vietovių iki Karakaso ir vėliau – į Vilnių.

Vykdydama Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymą mūsų šalies ambasada Madride bendrauja su Venesueloje gyvenančiais perkeliamojo asmens statusą turinčiais ir svarstančiais vykti į Lietuvą asmenimis.

Manoma, kad Venesueloje iš viso gyvena apie 1000 Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų.