Investuosiantiems į bioekonomikos verslus – iki 5 mln. eurų

Investuosiantiems į bioekonomikos verslus – iki 5 mln. eurų

Užsiimantys ar ketinantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo veikla ir investuoti į bioekonomikos verslus, vienam projektui galės gauti iki 5 mln. eurų. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano laikotarpiu vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims gali būti skiriama iki 10 mln. Eur.

Žemės ūkio ministerija parengė paramos pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į bioekonomikos verslus“ teikimo ir administravimo tvarką, kuri šiuo metu pateikta derinti su visuomene Teisės aktų informacinėje sistemoje čia.

Paramos paraiškų priėmimas pagal šią` priemonę numatytas spalio–lapkričio mėnesiais.

Paramos intensyvumas

Didžiausias paramos intensyvumas didelėms įmonėms negalėtų viršyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Didžiausias paramos intensyvumas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Atrankos kriterijai

15 balų planuojama suteikti pareiškėjams, gamybos procese kaip žaliavą naudojantiems Lietuvoje užaugintus, pagamintus žemės ūkio produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 60 proc. žaliavos.

Jei projekte numatytas gamybos procese susidariusių atliekų perdirbimas – būtų suteikiama 10 balų.

Jei pareiškėjas numato perdirbti (didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 20 balų):

  • ekologiškus žemės ūkio produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. perdirbamos žaliavos – 20 balų;
  • pagal NKP sistemos reikalavimus pagamintus produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. perdirbamos žaliavos – 15 balų.

Kai pareiškėjas pateiktame projekte numato investicijas į technologijas, kuriomis žemės ūkio produktai perdirbami į (didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 20 balų):

  • produktus, skirtus maistui – 20  balų;
  • produktus, skirtus tolimesniam panaudojimui maisto sektoriuje – 15 balų;
  • produktus skirtus pašarams – suteikiama 10 balų.

Jei pareiškėjas projekte investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimą – suteikiama 10 balų;

Jei pripažinti žemės ūkio kooperatyvai pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus numato po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu perdirbti:   

  • ne mažiau kaip 80 proc. savo narių valdose išaugintų / pagamintų žemės ūkio produktų – suteikiama 25 balų;
  • ne mažiau kaip 60 proc. savo narių valdose išaugintų / pagamintų žemės ūkio produktų – suteikiama 20 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko tiek balų, paramos paraiška atmetama.