Kasmet auga valstybės finansavimas švietimo pagalbai

Kasmet auga valstybės finansavimas švietimo pagalbai

Švietimo pagalba yra savarankiška savivaldybių funkcija, tačiau siekiant plėsti įtraukųįį ugdymą nuosekliai auga valstybės parama šios funkcijos įgyvendinimui. Šiemet švietimo pagalbai teikti mokyklose ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms suplanavo skirti beveik penktadaliu daugiau lėšų nei pernai – 136 mln. Eur. 2022 m. suma panaudota šiai sričiai siekė 112,7 mln. Eur, o 2021 m. – 86,8 mln. Eur. 

Iš švietimo pagalbai skiriamų lėšų mokami atlyginimai mokyklose, darželiuose dirbantiems logopedams, psichologams, socialiniams pedagogams ir kitiems švietimo pagalbos specialistams, taip pat mokytojų padėjėjams. Šiomis lėšomis apmokamas pedagoginių psichologinių bei švietimo pagalbos tarnybų specialistų darbo užmokestis, taip pat paslaugos, susijusios su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialinę pedagogine pagalba ir prevencinių programų įgyvendinimas švietimo įstaigose. 

Plečiant galimybes nuo 2024 m. plačiau įgyvendinti įtraukties principus šalies bendrojo ugdymo mokyklose, nuosekliai didinama švietimo pagalba, kad visose švietimo įstaigose būtų sukurtos kuo geresnės sąlygos mokytis tiek specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, tiek įprastos raidos mokiniams. 

Nors švietimo pagalbos teikimo organizavimas ir koordinavimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, ministerija šios Vyriausybės kadencijos laikotarpiu nuosekliai remia savivaldybes ir didina švietimo pagalbos finansavimą mokyklose. 2022 m. valstybės lėšos sudarė apie 80 proc. viso švietimo pagalbai skiriamo finansavimo, savivaldybių lėšos – 20 proc. 

„Kol kas valstybės biudžeto lėšos sudaro didesniąją dalį šios srities finansavimo, bet labai norėtume ir skatintume daugiau lėšų švietimo pagalbai skirti ir savivaldybes. Šios išlaidos atsipirks su kaupu, nes didesnis finansavimas reiškia daugiau profesionalių švietimo pagalbos specialistų ir mokytojo padėjėjų, įdarbintų mokyklose, daugiau konsultacijų vaikams ir tėvams, daugiau mokymosi sėkmę patiriančių įvairių galių vaikų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas, šiandien Seimo Švietimo ir mokslo komitete pristatydamas švietimo pagalbos finansavimą šalies savivaldybėse. 

Stengiantis pritraukti daugiau švietimo pagalbos specialistų ir sudaryti jiems geresnes darbo sąlygas, 2021 m. rugsėjį vidutiniškai 20 proc. padidintas šių specialistų atlyginimas, 2022 m. – dar 12,5 proc., nuo 2023 m. padidėjo dar 13 proc.

Skaičiuojama, jog per trejus pastaruosius metus mokytojų padėjėjų skaičius šalies mokyklose išaugo dvigubai: 2019–2020 m. m. jų dirbo 2069, šiais mokslo metais – 4280. Mokytojo padėjėjai padeda vaikams dalyvauti ugdyme, naudotis mokymo priemonėmis, taip pat – per pertraukas, popamokinius užsiėmimus, išvykas.

Šiais mokslo metais šalies mokyklose įsteigtos 152 naujos švietimo pagalbos specialistų pareigybės. Iš viso šalies ugdymo įstaigose šiuo metu dirba apie 4000 švietimo pagalbos specialistų: psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų ir kitų.

Šiais mokslo metais ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose mokosi 74 tūkst. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, tai sudaro 15,5 proc. nuo visų darželius ir mokyklas lankančių vaikų. Bendrąsias klases lanko 68 tūkst. ikimokyklinukų ir mokinių, t. y. virš 90 proc. visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų.