Keičiamas paraiškų priėmimo grafikas

Keičiamas paraiškų priėmimo grafikas

2024-02-21

Pakeistas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraštis, pagal kurį nuo  balandžio 15 d. iki  gegužės 31 d. numatyta organizuoti kvietimą pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.

Taip pat numatyta kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis 2024 m. priimti naujas paraiškas pagal KPP priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklas „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Parama „Natura 2000“ miškuose“.

Numačius šias priemones Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos tvarkaraštyje, analogiškos priemonės  „Natura 2000” žemės ūkio paskirties žemėje ir miškuose atšaukiamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencines priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraštyje.

Su pakoreguotais paraiškų teikimo grafikais galima susipažinti čia (KPP) ir čia (SP).