Konferencijoje sėkmės istorijomis  ir perspektyvomis dalysis Leader iniciatyvos pradininkai bei ekspertai

Konferencijoje sėkmės istorijomis ir perspektyvomis dalysis Leader iniciatyvos pradininkai bei ekspertai

Gruodžio 15 d. Bistrampolio dvare (Panevėžio r.) Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) rengia konferenciją „LEADER strategijos. Pradžia.“ 

Konferencijoje prisiminimais, sėkmės istorijomis dalysis Leader pradininkai, perspektyvas aptars Europos Komisijos ekspertai, ŽŪM, Lietuvos kaimo tinklo atstovai. Renginio metu vyks Leader projektų mugė, bus pagerbti vietos veiklos grupių (VVG) tinklo pirmininkai.

Leader iniciatyva, kurios tikslai – skatinti užimtumą, socialinę įtrauktį, vietos plėtrą kaimo vietovėse, yra privaloma visų Europos Sąjungos šalių kaimo plėtros programų dalis.

Lietuvoje visos kaimo teritorijos yra aktyviai įsitraukusios į kaimo plėtros procesus. Leader iniciatyvos dėka kaimo bendruomenės lyderiai – vietos veiklos grupės, pasitelkę „iš apačios į viršų“ principą, sprendžia savo aplinkos socialines, ekonomines ir kultūrines problemas.

VVG veikia 3 sektorių – nevyriausybinio, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu. Šiandien VVG tinklas vienija 49 narį.