Laukiama pasiūlymų dėl Dirvožemio stebėsenos ir atsparumo direktyvos

Laukiama pasiūlymų dėl Dirvožemio stebėsenos ir atsparumo direktyvos

Europos Komisijai liepos mėnesį pateikus pasiūlymą dėl Dirvožemio stebėsenos ir atsparumo direktyvos, prasidėjo valstybių narių derybos. Lietuva taip pat aktyviai įsijungs į šį procesą – Žemės ūkio ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl minėto teisės akto ir prisidėti prie mūsų šalies pozicijos formavimo.

EK pasiūlymas pateiktas įgyvendinant Europos Sąjungos dirvožemio strategijoje iki 2030 m. numatytus konkrečius žingsnius, siekiant apsaugoti ir atkurti dirvožemį bei užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tvariai. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – iki 2050 m. ES užtikrinti gerą dirvožemio būklę (sveikatą), sprendžiant pagrindines kylančias  grėsmes: eroziją, organinių medžiagų ir derlingumo praradimą, biologinės įvairovės nykimą.

Sveikas dirvožemis yra būtinas norint pasiekti klimato neutralumą ir išvengti žemės degradacijos. Jis taip pat labai svarbus užtikrinant apsirūpinimo maistu saugumą, vystant žiedinę ekonomiką.

EK pasiūlyme pateikiama dirvožemio sveikatos apibrėžtis, nustatoma išsami ir nuosekli stebėsenos sistema, skatinamas tvarus dirvožemio valdymas ir užterštų teritorijų valymas. Pasiūlymas taip pat apima įvairius dirvožemio duomenų šaltinius: duomenimis apie dirvožemį bus grindžiamos inovacijos ir technologiniai bei organizaciniai sprendimai, visų pirma susiję su tvaraus ūkininkavimo praktika. Siekiama, kad surinkti duomenys apie dirvožemio būklę būtų prieinami ūkininkams ir kitiems dirvožemio valdytojams.

Direktyvoje siūloma, kad ES valstybės narės, remdamosi nacionaliniais dirvožemio būklės vertinimais, apibrėžtų priemones, kuriomis būtų siekiama atkurti gerą nualinto dirvožemio būklę. Nustatomi ir tvaraus dirvožemio valdymo principai, kuriais siekiama išlaikyti arba pagerinti dirvožemio būklę. Numatoma, kad valstybės narės nustatys, ištirs, įvertins ir išvalys užterštas teritorijas.

Kviečiame susipažinti su direktyvos projektu ir iki š. m. lapkričio 6 d. el. paštu [email protected] pateikti pasiūlymus bei pasidalinti įžvalgomis.

Primename, kad šiemet balandžio mėn. Žemės ūkio ministerija patvirtino Dirvožemio tvaraus naudojimo veiksmų planą. Jame numatytos konkrečios ilgalaikės priemonės iki 2030 metų, kurias įgyvendinant bus siekiama spręsti žemės ūkyje naudojamo dirvožemio geros būklės užtikrinimo, jo tvaraus naudojimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo, dirvožemio taršos mažinimo, teikiamos naudos žmonėms, gamtai ir klimatui vertinimo klausimus.