Patvirtintos Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje projektinės idėjos

Patvirtintos Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje projektinės idėjos

2023-12-19

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komitetas patvirtino Europos inovacijų partnerystės (EIP) projektines idėjas pagal  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės  priemonės „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“ įgyvendinimo taisykles.

Atsižvelgiant į Strateginiame plane šiai intervencinei priemonei 2024 metams skirtą  finansavimą bei Žemės ūkio mokslo tarybos rekomendacijas, iš 53 ministerijai pateiktų EIP projektinių idėjų pritarta 15.

EIP veiklos grupės, kurių projektinėms idėjoms pritarta, nuo 2024 m. sausio 15 d. iki vasario 9 d. bus kviečiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM teikti EIP projekto įgyvendinimo planus.

Pagal ŽŪM inicijuotas EIP projektines idėjas  EIP projekto įgyvendinimo planus gali teikti bet kuri EIP veiklos grupė, atitinkanti taisyklėse numatytus reikalavimus ir sąlygas.

EIP projektines idėjas, pagal kurias galima teikti EIP projektų įgyvendinimo planus, galite rasti čia.