Lietuviškoji šiaudinių sodų tradicija sulaukė UNESCO pripažinimo

Lietuviškoji šiaudinių sodų tradicija sulaukė UNESCO pripažinimo

Gruodžio 4-9 d. Botsvanoje vykstančioje UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 18-oje sesijoje į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtraukta lietuviškoji Šiaudinių sodų tradicija.

Tai jau ketvirtoji Lietuvos vertybė, esanti šiame garsiausiame UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąraše. Prieš trylika metų į tą patį sąrašą įtrauktos lietuvių polifoninės dainos „Sutartinės“. Dar anksčiau – Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje (2001 m.) bei Dainų ir šokių švenčių tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (2003 m.).

Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO, nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Jolanta Balčiūnienė šalies vardu padėkojo sesijos organizatoriams, priėmusiai šaliai – Botsvanai, tarpvyriausybiniam komitetui ir ekspertams už šiltą priėmimą ir teigiamą sprendimą. Anot ambasadorės, pats paraiškos rengimo procesas turėjo didžiulę vertę sodų rišėjų bendruomenei: „Jis ne tik sustiprino šios bendruomenės pripažinimo ir pasididžiavimo jausmą, bet ir leido atrasti daugybę šios tradicijos aspektų mūsų visuomenei. Paraiškos rengimo rezultatas – asociacijos „Dangaus sodai“, vienijančios septyniasdešimt šio amato meistrų, daugiausiai moterų, įkūrimas. Bendruomenė vis auga, o šiuo metu suskaičiuojama du šimtai Sodų meistrų“.

Lietuvos delegacijai Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto sesijoje vadovauja ambasadorė Jolanta Balčiūnienė. Taip pat sesijoje dalyvauja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Nematerialaus kultūros paveldo nacionalinio sąvado administratorė ir specialistė Loreta Sungailienė, sodų rišėjos iš asociacijos „Dangaus sodai“ – Vida Sniečkuvienė ir Lina Žaliauskienė, Vilniaus universiteto profesorius ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys Rimvydas Laužikas, antropologas, Lietuvos antropologų asociacijos narys ir Lietuvos istorijos instituto mokslinis darbuotojas Donatas Brandišauskas bei Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos vadovė Jurgita Bugailiškienė.

Šiemet, minint UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos dvidešimtmetį, buvo nutarta kasmet spalio 17-ąją minėti kaip Tarptautinę nematerialaus kultūros paveldo dieną. Lietuva yra viena pirmųjų prie šios konvencijos prisijungusių šalių, tą padariusi 2003 metais.