Lietuvos mokslininkus lydi sėkmė didžiausioje pasaulio mokslo programoje: per trejus metus – rekordinis finansavimas

Lietuvos mokslininkus lydi sėkmė didžiausioje pasaulio mokslo programoje: per trejus metus – rekordinis finansavimas

2024-04-17

Į tarptautines mokslinių tyrimų programas įsitraukia vis daugiau Lietuvos mokslininkų, o jų paraiškos sulaukia didesnio pasisekimo ir finansavimo. Vienas iš sėkmės pavyzdžių – aktyvus dalyvavimas didžiausioje pasaulio mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“. Lietuvos dalyvių projektams įgyvendinti jau numatytas 117 mln. eurų biudžetas, iš jo daugiau kaip 99 mln. eurų skiria Europos Komisija. 

Nuo 2021 m. įgyvendinamai programai „Europos horizontas“ apie 1,7 tūkst. Lietuvos tyrėjų pateikė beveik 1,3 tūkst. paraiškų. Bendras Lietuvos dalyvių programoje sėkmės rodiklis siekia 20 proc. (ES vidurkis – 21 proc.). 

„Per trejus „Europos horizonto“ gyvavimo metus Lietuvos mokslo projektai pritraukė daugiau kaip 100 mln. eurų, tai 10 mln. eurų daugiau nei per visą praėjusį „Horizontas 2020“ laikotarpį. Beveik 260 projektų, kuriuos pateikė daugiau nei 340 lietuvių, sulauks programos finansavimo. Tai reiškia, kad Lietuvos dalyvių gebėjimai naudotis ES mokslo ir inovacijų programų teikiamomis galimybėmis stiprėja: per visą ankstesnės programos „Horizontas 2020“ laikotarpį joje sėkmingai dalyvavo  620 lietuvių“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras. 

Vienam „Europos horizonto“ dalyviui iš Lietuvos Europos Komisijos skirta vidutinė dotacija siekia 291 tūkst. eurų ir yra beveik dvigubai didesnė nei ankstesnėje programoje. 

Šiuo metu programos „Europos horizontas“ projektuose tarp aktyviausių 20 Lietuvos dalyvių yra ne tik valstybinių mokslo ir studijų institucijų, bet ir verslo sektoriaus, viešųjų įstaigų bei agentūrų atstovai. 

Programa „Europos horizontas“ bus vykdoma iki 2027 m. Programai skirtomis lėšomis – 95,5 mlrd. eurų – finansuojama mokslininkų ir inovatorių veikla, o skirtingos programos priemonės yra prieinamos visiems šios ekosistemos dalyviams – nuo pavienių tyrėjų iki didelių įmonių. Ši programa Europoje yra laikoma šalių mokslo konkurencingumo rodikliu. 

Nuosekliai auga ir Lietuvos valstybės finansavimas mokslui – per pastaruosius metus valstybės finansavimas mokslui išaugo 2,5 karto nuo 142,6 mln. Eur 2020 m. iki 347,8 mln. Eur 2024 m.