ŠMSM vykusiame forume diskutuota apie STEAM ugdymo stiprinimą

ŠMSM vykusiame forume diskutuota apie STEAM ugdymo stiprinimą

ŠMSM nuotr. Gegužes 17 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyko Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos (LINPRA) inicijuotas švietimo įstaigų forumas. Renginyje dalyvavo bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų, verslo įmonių atstovai.  

Forumo metu pristatytas ministerijos STEAM krypties ugdymo stiprinimo planas, su svečiais diskutuota apie galimybes parengti daugiau būsimų inžinierių.  

LINPRA pasidalijo įžvalgomis, kaip būtų galima moksleivius, ypač mergaites, paskatinti baigus mokyklą rinktis inžinerines studijas ir profesinio mokymo programas. Pasak LINPRA, mokykloje vaikus labiausiai domina ir motyvuoja praktinės užduotys, kurių metu gilinami STEAM, skaitmeniniai, kūrybiniai įgūdžiai. Svarbu paskatinti ir verslo įmones bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, kad moksleiviai įgytų kuo daugiau žinių apie inžinerijos pramonę.  

LINPRA taip pat pasidalijo patirtimi organizuojant naująjį nacionalinį jaunųjų inžinierių čempionatą, skirtą daugiau vaikų sudominti STEAM sritimi.  

Ministrė Jurgita Šiugždinienė akcentavo, kad, siekiant tobulinti STEAM ugdymo kokybę, reikalingas tiek švietimo, tiek verslo bendruomenių indėlis. Didinti susidomėjimą tiksliaisiais mokslais svarbu jau nuo ikimokyklinio amžiaus, kadangi tai gali paskatinti daugiau vaikų su šia sritimi sieti savo ateitį.  

Siekiant šių tikslų ministerijos iniciatyva atnaujintos bendrojo ugdymo programos, kurios moksleivius skatins įgūdžius stiprinti praktikoje – laboratorijose, STEAM centruose. Taip pat neseniai visose mokyklose pradėjo dirbti karjeros konsultantai, kurie moksleiviams padeda atpažinti savo polinkius ir iš anksto planuoti savo karjerą.