Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo konferencija – svarbiausiems 20-ies metų pasiekimams ir ateities iššūkiams aptarti

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo konferencija – svarbiausiems 20-ies metų pasiekimams ir ateities iššūkiams aptarti

Lapkričio 24 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko jubiliejinė Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo konferencija, skirta paminėti 20-ies metų veiklos sukaktį ir apžvelgti svarbiausius pasiekimus bei pasirengimą ateities iššūkiams – Ukrainos atstatymui, skaitmeninei ir žaliajai transformacijai, daugiašalių partnerysčių kūrimui.

„Laisvės troškimas ir tarptautinės bendruomenės parama prieš daugelį metų padėjo mūsų šaliai tapti patikima ES ir NATO partnere. Didžiuodamiesi galime sakyti, jog šiandien kaip niekad esame stiprūs padėti kitiems – tapome tikru demokratijos plėtros centru. Lietuvoje prieglobstį suteikėme tūkstančiams žodžio laisvės gynėjų, kuriuos persekioja Maskvos ir Minsko diktatoriai. Lietuva tapo namais ukrainiečiams, kuriuos skaudžiai palietė žudikiškas Rusijos karas. Mūsų istorija ir patirtis įrodo, kad laisvės troškimas bei solidari parama padeda įveikti net didžiausius iššūkius. Tad tęskime pradėtus darbus ir būkime stiprūs drauge,“ – sveikinimo kalboje pabrėžė Gabrielius Landsbergis, Lietuvos užsienio reikalų ministras. 

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo bendruomenę pasveikino ir Europos komisarė, atsakinga už tarptautines partnerystes, Jutta Urpilainen. Komisarė savo kalboje pabrėžė Lietuvos indėlį tarptautiniu mastu stiprinant šalių partnerių viešąjį sektorių, diegiant gero valdymo ir teisės viršenybės principus, dalinantis patirtimi skaitmenizacijos, atsinaujinančios energetikos ir kitose srityse.

Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministerijos politikos direktorės Ingos Stanytės-Toločkienės, „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos šaknyse – mūsų pačių transformacijos patirtis ir sėkmės istorija, siekis apsaugoti ir stiprinti esmines mūsų pačių pažangą užtikrinusias vertybes – demokratiją ir teisės viršenybę. Pirmosios Lietuvos iniciatyvos prasidėjo remiant Rožių ir Oranžinės revoliucijos kovotojus už laisvę, lietuvių ir baltarusių pilietinę visuomenę vienijusio roko muzikos festivalio „BeTogether“. Ilgainiui Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika transformavosi, europietiškėjo, išsiplėtė į naujas sritis, tačiau demokratijos stiprinimas liko jos šerdyje“.

Teikdama paramą vystymuisi, Lietuva siekia apčiuopiamo poveikio stiprinant šalių partnerių institucijas, visuomenių atsparumą hibridinėms grėsmėms, skatinant aplinkai draugiškas praktikas, įgalinant moteris, ir kt. Lietuva operatyviai reaguoja į globalius iššūkius – nelaukdami karo pabaigos, vieni iš pirmųjų pradėjome Ukrainos atstatymo darbus ir suteikėme Ukrainos žmonėms beprecedentę humanitarinę pagalbą. Siekiame užtikrinti, kad už tarptautinių sankcijų Rusijai ir Baltarusijai pažeidimus skirtos baudos bei konfiskuotas turtas per Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą būtų panaudoti Ukrainos atstatymui.  

Konferencijos metu Europos Parlamento, Komisijos, Jungtinių Tautų, EBPO ir kitų tarptautinių organizacijų atstovai dalinosi įžvalgomis kaip Lietuva, pasitelkdama sukauptą patirtį gali toliau stiprinti ir plėtoti partnerystes ir tapti aktyvesne vystomojo bendradarbiavimo bendruomenės dalimi.