Liko viena diena kandidatuoti į Nacionalinės švietimo agentūros vadovo (vadovės) pareigas

Liko viena diena kandidatuoti į Nacionalinės švietimo agentūros vadovo (vadovės) pareigas

Gegužės 15-oji – priešpaskutinė diena pateikti dokumentus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) vadovo (vadovės) pareigas. Visus, kurie norėtų prisidėti prie reikšmingų švietimo darbų, kviečiame pasinaudoti galimybe dalyvauti konkurse.

Konkursas skelbiamas nuo liepos 1 d. keičiantis NŠA juridiniam statusui – iš švietimo pagalbos įstaigos į viešojo administravimo įstaigą. Tokiu būdu bus atskirtas švietimo politikos formavimas nuo įgyvendinimo, aiškiai apibrėžiamos, atskiriamos ministerijos ir NŠA funkcijos bei atsakomybė.

Pretendentai prašymus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) gali teikti iki gegužės 16 d. imtinai.

NŠA statuso keitimas leis agentūrai tapti kompetencijų centru, daugiau dėmesio skirti mokykloms konsultuoti.  

Nacionalinės švietimo agentūros vadovas (vadovė) renkamas penkerių metų kadencijai. Reikalavimai pretendentams: nepriekaištinga reputacija, aukštasis universitetinis išsilavinimas, 3 metų vadovaujamo darbo patirtis, užsienio kalbos (anglų) mokėjimo lygis – B2. Kandidatai taip pat turi turėti vadybinių ir lyderystės kompetencijų, atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šiuo metu NŠA veikia kaip švietimo pagalbos įstaiga, daugiausia atlieka švietimo pagalbos, patariamąsias ar projektų vykdytojo funkcijas, o visuomenei svarbios viešojo administravimo funkcijos yra apribotos. Ministerija, norėdama sustiprinti agentūrą kaip kompetencijų centrą ankstyvojo ir bendrojo ugdymo srityse, suteikti jai daugiau atsakomybės ir įgaliojimų, parengė Švietimo įstatymo pakeitimus dėl agentūros statuso, jiems gruodžio mėnesį buvo pritarta Seime.

Tapusi viešojo administravimo įstaiga, Nacionalinė švietimo agentūra ne tik rūpinsis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo  prieinamumu ir kokybe, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu,  švietimo įstaigų vadovų rezervo formavimu, mokinių pasiekimų vertinimu, analize ir pan., bet taip pat atliks ir valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą, švietimo sistemos stebėseną, kurios pagrindu būtų kuriami, modeliuojami ir diegiami novatoriški švietimo sprendimai. Valstybės švietimo stebėsenos rezultatus ir siūlymus, kaip tobulinti švietimo politikos formavimą, ji teiks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Išsami informacija, kokius dokumentus reikia pateikti pretendentams, skelbiama VATIS sistemoje.

Papildoma informacija apie konkursą.