Lopšeliai-darželiai, mokyklos, ligoninės ir kitos įstaigos galės paprasčiau įsigyti ūkininkų produkcijos

Lopšeliai-darželiai, mokyklos, ligoninės ir kitos įstaigos galės paprasčiau įsigyti ūkininkų produkcijos

Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimo projektui, kuriuo apibrėžiama sąvoka „Trumpoji žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinė“. Tai leis paprastesniu būdu perkančiosioms organizacijoms, bendradarbiaujant su ūkininkais, įsigyti maisto produkcijos iš šalies ūkių.

Nacionaliniu lygiu nėra nustatyta trumpos maisto tiekimo grandinės apibrėžties ir dėl šios priežasties perkančiosioms organizacijoms kyla sunkumų supaprastintų pirkimų atvejais neskelbiamų derybų būdu įsigyti maisto produktų tiesiai iš Lietuvos ūkių. Trumpos maisto grandinės apibrėžtis  ne tik įves aiškumo į pirkimų procedūras, bet ir prisidės prie efektyvesnio Europos žaliojo kurso strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ įgyvendinimo.

Tokiu būdu bus sudarytos platesnės galimybės Lietuvos žemės ūkio produktų gamintojams, savo valdoje pagamintos produkcijos perdirbėjams, žemės ūkio kooperatyvams, vienijantiems Lietuvos ūkininkus, realizuoti savo produkciją Lietuvoje bei užtikrinti supaprastintą jos tiekimą.

Trumpų maisto tiekimo grandinių vystymas yra Europos Sąjungos iniciatyva, kuria siekiama prisidėti prie klimato kaitos pokyčių švelninimo, maisto švaistymo mažinimo, ekologiškos ir pagal maisto kokybės sistemas užaugintos produkcijos vartojimo. Tokių maisto grandinių kūrimas ir vystymas yra vienas iš svarbiausių šios Vyriausybės programoje numatytų žemės ūkio sektoriui keliamų prioritetų.

„Siekis skatinti trumpų maisto tiekimo grandinių dalyvius aktyviau dalyvauti viešuosiuose maisto pirkimuose yra nuoseklus, sisteminis ir apgalvotas politinis sprendimas, skatinantis tiek smulkių ir vidutinių ūkių augimą, konkurencingumą, tiek prisidedantis prie visuomeninės naudos galutiniam vartotojui, kuris trumpiausiu keliu gauna šviežią, kokybišką ir sveikatai palankų maistą.“ – sako žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektas toliau bus svarstomas Seime.