Viceministrės J. Neliupšienės konsultacijos Varšuvoje

Viceministrės J. Neliupšienės konsultacijos Varšuvoje

Balandžio 19 dieną užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė Varšuvoje su Lenkijos vyriausybės kanceliarijos ministru Europos Sąjungos reikalams Szymon Szynkowski vel Sęk aptarė aktualiausius ES darbotvarkės klausimus. Konsultacijų metu derintos pozicijos ES vidaus rinkos ir konkurencingumo, energetikos, skaitmenizavimo, migracijos problemų sprendimo, kovos su klimato kaita ir kitais klausimais.

Susitikime su FRONTEX vykdančiuoju direktoriumi Hans Leijtens, viceministrė padėkojo už agentūros pagalbą Lietuvai Baltarusijos režimo organizuotų hibridinių atakų, panaudojant nelegalią migraciją, metu ir aptarė bendradarbiavimą su šia ES institucija artėjančio NATO viršūnių susitikimo Vilniuje kontekste. FRONTEX dirbantiems Lietuvos piliečiams J. Neliupšienė pristatė Lietuvos politikos prioritetus ir ES aktualijas Bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais.

Pokalbyje su ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) direktoriumi Matteo Mecacci, viceministrė aptarė Rusijos atsakomybę už žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus, paramą ukrainiečių pabėgėliams bei pagalbą Baltarusijos žmogaus teisių gynėjams, esantiems tremtyje.