M. Navickienė: visiems būtina tikrinti, ar dirbantieji su vaikais nėra teisti už seksualinius nusikaltimus

M. Navickienė: visiems būtina tikrinti, ar dirbantieji su vaikais nėra teisti už seksualinius nusikaltimus

Žmonėms, kurie buvo nuteisti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ar suaugusius, draudžiama dirbti, teikti paslaugas, savanoriauti vietose, kuriose jie gali turėti nuolatinių ir tiesioginių kontaktų su vaikais. Tokie asmenys yra įtraukti į veikiantį Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą (ĮKNR). Įdarbinant, priimant teikti paslaugas ar savanoriauti žmogų, pažymos, kad jis nėra šiame registre, turi prašyti visos su vaikais dirbančios ir jiems paslaugas teikiančios įstaigos. Tokios pažymos gali prašyti ir patys tėvai, kurie, pavyzdžiui, savo vaikams samdo auklę, korepetitorių, trenerį ar kitą paslaugų tiekėją, ir nori užtikrinti vaiko saugumą.

„Nieko nėra svarbiau, kaip apsaugoti vaikus nuo jiems gresiančių ar galinčių grėsti pavojų. Darbdaviai, priimantys žmones dirbti su vaikais, turėtų pasinaudoti esama prevencine priemone – prašyti, kad su vaiku dirbsiantis žmogus pristatytų pažymą, jog nėra teistas už seksualinius ir kitus sunkius nusikaltimus. Tokios pažymos gali reikalauti ir vaikų tėvai, samdydami individualiai dirbančius korepetitorius, aukles ar kitus asmenis“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Kam draudžiama dirbti su vaikais?
Asmenims, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti kaltais už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas, draudžiama dirbti, teikti paslaugas, savanoriauti vietose, kuriose jie gali turėti nuolatinių ir tiesioginių kontaktų su vaikais.

Darbdavių pareiga 
Visi, kas priima į darbą darbuotojus, paslaugų tiekėjus – nesvarbu, ar pagal darbo sutartį, ar individualios veiklos pažymėjimą, taip pat priima savanorius, turi paprašyti priimamų asmenų pateikti pažymą, kad jie nėra teisti už aukščiau nurodytus nusikaltimus. Tokią pažymą žmogus gali užsakyti iš Informatikos ir ryšių departamento Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (ĮKNR). Pažymą galima užsakyti ir elektroniniu būdu: https://www.ird.lt/lt/gyventojams.

Tokios pažymos turėtų prašyti visos vaiko teisių apsaugos, vaikų socialines, švietimo ir sporto, sveikatos priežiūros paslaugas vaikams teikiančios įstaigos, įmonės ir organizacijos, nesvarbu, ar jos yra valstybinės, savivaldybės, privačios ar nevyriausybinės. Taip pat – ir visos įstaigos, įmonės ir organizacijos, jei asmens darbas, paslaugų teikimas ar savanoriška veikla tiesioginiais ir reguliariais kontaktais yra susijusi su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu.

Pažymos, kad žmogus nėra įtraukas į minėtą registrą, gali prašyti ir tėvai, kurie ieško paslaugos teikėjo – pavyzdžiui, savo vaikams samdo auklę, korepetitorių, trenerį ar kitą paslaugų tiekėją.

Tai, kokie darbai yra laikomi susiję su tiesioginiais ir nuolatiniais kontaktais su vaikais, yra apibrėžti Vyriausybės nutarime: https://byt.lt/URSFx

Jeigu asmuo, kuris turi anksčiau minėtą teistumą, priimamas dirbti ar užsiimti paslaugų teikimo veikla ir paaiškėja, kad jis pateikė melagingus ar tikrovės neatitinkančius duomenis apie save, su juo nutraukiama paslaugų sutartis dėl paslaugų teikimo vaikui. Asmenys, kurie priimti į darbą ar savanoriškai veiklai nepaisant nustatytų darbo apribojimų, nedelsiant nušalinami nuo kontaktų su vaikais ir atleidžiami iš Darbo kodekse arba Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka, su jais nutraukiama savanoriškos veiklos sutartis.

Informacijos apie pagrindinius požymius, kurie rodo, kad vaikas yra patyręs smurtą, taip pat ir seksualinį smurtą, rasite ČIA.

Pranešti apie galimą smurtą prieš vaikus galima policijai ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, bet kuriuo paros metu.