Migrantų priėmimu ir apgyvendinimu rūpinsis speciali agentūra

Migrantų priėmimu ir apgyvendinimu rūpinsis speciali agentūra

2024-05-30

Seimas pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projektui, kuriuo siekiama pertvarkyti migrantų priėmimo ir apgyvenimo sistemą. 

Įgyvendindama šį įstatymą Vyriausybė paskirs priėmimą užtikrinančią įstaigą, o šios įstaigos, taip pat užsieniečių laikinojo apgyvendinimo vietų veiklą koordinuos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Neteisėtos migracijos krizė atskleidė būtinybę turėti aiškesnę migrantų apgyvendinimo tvarką ir tiksliai apibrėžtas institucijų atsakomybes. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pagrindinė pareiga – ginti ir saugoti mūsų šalies ir Europos Sąjungos išorės sienas, o ne rūpintis migrantų priėmimu ir buitimi. Džiaugiuosi, kad šie svarbūs sprendimai priimti“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Anot ministrės A. Bilotaitės, konsolidavus migrantų priėmimo funkcijas vienoje institucijoje, bus galima daug efektyviau ir tiksliau nukreipti visus būtinus finansinius, žmogiškuosius bei infrastruktūros išteklius, kokybiškiau įvertinti ir atliepti į mūsų šalį atvykstančių migrantų poreikius. Nauja institucija veiks lanksčiai ir prisitaikys prie didėsiančių  ar mažėsiančių migrantų srautų.

Priėmimą užtikrinančiai įstaigai būtų perduota dalis šiuo metu VSAT vykdomų funkcijų – migrantų pervežimas į apgyvendinimo vietą, apgyvendinimas, aprūpinimas, sveikatos patikra ir priežiūra, teisinių ir vertimo paslaugų teikimo organizavimas.

Kartu keičiamas ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, nustatant, kad valstybės garantuojamą teisinę pagalbą užsieniečiams organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija arba jos įgaliota institucija, o ne Migracijos departamentas, kurio priimti sprendimai skundžiami, kaip buvo iki šiol.