Ministrė M. Navickienė: su Šiaurės šalimis esame lygiaverčiai partneriai

Ministrė M. Navickienė: su Šiaurės šalimis esame lygiaverčiai partneriai

Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje direktorę Helén Nilsson ir kitus biuro atstovus. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės, taip pat aktyvus dalyvavimas regioninio projekto socialiniais ir sveikatos klausimais 2022–2024 m. veiklose.

“Smagu su Švedijos atstovais susitikti, pasikeisti patirtimi ir kaip kalbėtis kaip lygiaverčiai partneriai. Šio susitikimo metu aptarėme Švedijos pirmininkavimo Šiaurės ministrų tarybai 2024 m. prioritetus, susijusius su socialinės atskirties mažinimu bei Šiaurės šalių regiono socialinio tvarumo ir atsparumo stiprinimu, taip pat aktyvų dalyvavimą regioninio projekto socialiniais ir sveikatos klausimais 2022–2024 m. veiklose. Puikus bendradarbiavimo pavyzdys – „1000 vaiko dienų – apsilankymai namuose ir paslaugos šeimoms“, Baltijos šalių pažintinis vizitas nepilnamečių nusikalstamumo tema, negalios klausimais“, – susitikime sakė ministrė M. Navickienė.

Šiaurės Ministrė Tarybos (ŠMT) biuro direktorė H. Nilsson pristatė savo įstaigos veiklas ir bendradarbiavimo galimybes, Švedijos pirmininkavimo prioritetus. ŠMT formatas apima 8 valstybes, taip pat bendradarbiaujama su Baltarusijos nevyriausybinėmis organizacijomis. „Džiaugiuosi sėkmingu bendradarbiavimu su Lietuva. Norime į projektus įtraukti ir Ukrainos atstovus, tačiau neturime bendradarbiavimo tinklo. Prašome Lietuvos pagalbos identifikuojant partnerius Ukrainoje. O kol kas aktyviai dirbame su Ukrainos piliečiais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, esančiomis Lietuvoje, daugiausia dėmesio skiriant kultūriniams klausimams“, – susitikime sakė biuro vadovė H. Nilsson.

Ministrė Monika Navickienė padėkojo ŠMT už pagalbą Ukrainai ir pažadėjo padėti skleisti informaciją apie ŠMT veiklas ir galimybes dalyvauti projektuose ir užmegzti kontaktus su Ukrainos kolegomis: „Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Ukrainos socialinės apsaugos ministerijos kolegomis, todėl mielai pasidalinsime jų kontaktais“. Taip pat ministrė M. Navickienė atkreipė dėmesį į tai, kad labai svarbu į ŠMT vykdomus projektus įtraukti Moldovos atstovus, kurie kaip ir Ukraina yra ES valstybė kandidatė ir eina eurointegracijos keliu. 

ŠMT biuro direktorė informavo, kad 2024 m. rugsėjį Vilniuje planuojama organizuoti Šiaurės ir Baltijos šalių jaunimo aukšto lygmens susitikimą. Tai pirmas kartas, kai į tokį susitikimą bus kviečiamos Baltijos valstybės. 

Kitąmet bendradarbiavimas bus tęsiamas įvairiais socialiniais ir sveikatos klausimais: diskutuojama apie paramą savarankiškam gyvenimui ir įtraukčiai į visuomenę, paramos sistemos vaikams ir jaunimui bendradarbiaujant su organizacijomis, atstovaujančiomis neįgaliems vaikams ir jaunimui, daromi žingsniai skatinant pabėgėlių ir migrantų integraciją, organizuojant Šiaurės Baltijos šalių konferenciją apie efektyvią pagalbą sudėtingo elgesio vaikams ir kt. 

Baltijos ir Šiaurės šalių pareigūnų bei svarbiausių partnerių žmonių su negalia klausimais trečiasis susitikimas Taline planuojamas 2024 m. gegužės viduryje.