Patvirtintos ūkininkams aktualiausios parodomųjų projektų temos

Patvirtintos ūkininkams aktualiausios parodomųjų projektų temos

Nuo spalio 2-osios teiksiantys paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę  priemonę „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ galės gauti paramą žemės, maisto ir miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims skirtiems parodomiesiems projektams rengti.  Žemės ūkio mokslo taryba, sudaryta iš ūkininkų, mokslininkų ir įvairių institucijų specialistų, jau patvirtino aktualiausių parodomųjų projektų 12-os temų sąrašą.
Nustatant parodomųjų projektų poreikį buvo atsižvelgiama į ūkininkų ir kitų tikslinių grupių poreikius bei nuomonę apie jiems aktualias temas.
Projektams, susijusiems su skaitmeninimu, teigiamu poveikiu aplinkai ir klimatui, taip pat su aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto žaliavų gamyba ir perdirbimu arba trumposiomis maisto tiekimo grandinėmis, atrankos balai bus suteikiami už vieną pasirinktą atrankos kriterijų.
Paraiškas galės teikti mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo ir konsultavimo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti formalųjį suaugusiųjų švietimą.
Pagal intervencinę priemonę remiamas parodomųjų bandymų rengimas ir vykdymas; informavimo renginių (seminarų, lauko dienų) organizavimas; dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių susitikimų organizavimas.
Vienam projektui numatyta skirti iki 100 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
2023 m. kvietimui pagal  SP intervencinę  priemonę „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“  bus skirta  800 tūkst. Eur. 

Aktualiausių parodomųjų projektų temų sąrašą galima rasti čia.