Šalies akvakultūros ūkiuose lankėsi Europos Komisijos atstovai

Šalies akvakultūros ūkiuose lankėsi Europos Komisijos atstovai

Į Lietuvą atvykę Europos Komisijos atstovai Žemės ūkio ministerijoje aptarė mūsų šalies žuvininkystės sektoriui skirtas dviejų finansinių laikotarpių programas, taip pat apsilankė akvakultūros ūkiuose, kurie aktyviai naudojasi ES paramos teikiamomis galimybėmis.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos stebėsenos komitetų posėdžiuose dalyvavo EK Jūrinių reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato Struktūrinės paramos Atlanto vandenyno, Šiaurės jūros, Baltijos jūros ir atokiausių regionų skyriaus vadovo pavaduotojas Fabio Galetti ir programų administratorė Lietuvai ir Suomijai Kristina Zableckė.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje pristatyti jos įgyvendinimo rezultatai, aptarta 2022 m. metinė ataskaita ir informavimo bei viešinimo planas, pristatytas naujasis šių metų viešinimo planas. Komiteto nariai išklausė auditorių išvadas, patvirtino programos 2023–2024 metų vertinimo planą.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos stebėsenos komiteto posėdyje aptartas naujosios programos įgyvendinimas. Pristatyti ir patvirtinti priemonių „Investicijos į tvarų žvejybos verslą“, „Žvejybos poveikio aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“, „Mokslo atstovų ir akvakultūros įmonių bendradarbiavimo veiklos“, „Rinkų priemonės (įskaitant skirtas geresniam atsekamumui ir kokybei užtikrinti)“ specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, kartu su žuvininkystės sektoriaus atstovais aptarti jiems rūpimi klausimai.

Vizito Lietuvoje metu EK atstovai taip pat aplankė du Vilniaus ir Trakų rajonuose įsikūrusius akvakultūros produktų gamintojų ūkius, kurie aktyviai naudojasi ES paramos teikiamomis galimybėmis, domėjosi gamintojų veikla ir aptarė jų verslo ateities perspektyvas.

Žemės ūkio ministerija tokius EK pareigūnų susitikimus su žuvininkystės sektoriaus atstovais, taip pat ir apsilankymus projektų įgyvendinimo vietose, numato organizuoti kasmet.