Su sporto bendruomene aptarti aukšto meistriškumo sporto finansavimo klausimai

Su sporto bendruomene aptarti aukšto meistriškumo sporto finansavimo klausimai

2024-02-02

Švietimo, mokslo ir sporto viceministrės Aistės Zedelytės-Kaminskės iniciatyva surengtame sporto šakų federacijų ir organizacijų atstovų susitikime buvo aptarti aukšto meistriškumo sporto finansavimo valstybės lėšomis klausimai, išsakyti pastebėjimai, kaip finansavimo sistema galėtų būti tobulinama. 

Sausio viduryje Nacionalinė sporto agentūra 61-ai sporto šakų federacijai ir 5-ioms asmenų su negalia sporto organizacijoms paskirstė 20 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti.

 „Su sporto bendruomene palaikėme ir toliau norime palaikyti dialogą, tęsti bendrus darbus. Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygos buvo pakeistos 2022 m. ir šiemet esminių pakeitimų nebuvo. Įsibėgėjus olimpiniam ciklui, visi sutarėme, kad prieš Olimpines žaidynes didelių permainų imtis nereikėtų. Visgi sporto šakų federacijų finansavimo tvarka reikalauja peržiūros, todėl praėjusių metų pabaigoje subūrėme darbo grupę, kuri rengia ir pavasarį pristatys siūlymus, kaip tobulinti aukšto meistriškumo sporto programų finansavimą jau pasibaigus šiam olimpiniam ciklui“, – sako viceministrė.

ŠMSM suburtoje darbo grupėje dirba Nacionalinės sportininkų asociacijos, Lietuvos sporto trenerių, asmenų su negalia sporto, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Nacionalinės sporto federacijų asociacijos, komandinių žaidimų sporto šakų, techninių sporto šakų, Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacijos, Lietuvos kurčiųjų sporto ir Lietuvos tautinio olimpinio komitetų, Nacionalinės sporto agentūros ir ministerijos atstovai. Darbo grupė analizuoja esamą sistemą, ieškodama tinkamiausių sprendimų, nagrinėja kitų šalių patirtis ir aukšto meistriškumo sporto finansavimo modelius, svarstomi ir vertinami galimi finansavimo kriterijai. Darbo grupės darbotvarkėje numatyta skirti dėmesio ir asmenų su negalia aukšto meistriškumo sporto finansavimo sistemos tobulinimui.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, valstybės lėšos olimpinėms ir neolimpinėms sporto šakoms paskirstomos vertinant sporto šakų federacijų pateiktus duomenis apie praėjusių ketverių (arba kai kuriais atvejais penkerių) metų jų sportininkų pasiektus rezultatus tarptautinėse sporto varžybose, Lietuvos čempionatuose dalyvaujančių sportininkų skaičių ir organizacijos vadybą.

Skirstant visą valstybės numatytą finansavimą, olimpinių sporto šakų federacijų programoms įgyvendinti skiriama 83 proc. lėšų (šiais metais skirta 16,6 mln.), neolimpinėms sporto šakoms – 7 proc. (šiais metais skirta 1,4 mln.), asmenų su negalia sporto organizacijų pateiktoms programoms įgyvendinti – 10 proc. (šiais metais skirta 2 mln.).