SAM iniciatyvos Seimo rudens sesijai: slaugytojų savarankiškumo didinimas ir biurokratijos mažinimas

SAM iniciatyvos Seimo rudens sesijai: slaugytojų savarankiškumo didinimas ir biurokratijos mažinimas

Seimo rudens sesijai Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) planuoja pateikti įstatymo pakeitimus, kurie padės mažinti gydytojų administracinę naštą, tobulinti paslaugų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, objektyviau vertinti gydymo įstaigų veiklą. Taip pat planuojama patikslinti savivaldybių funkcijas sveikatos priežiūros srityje bei papildyti Administracinių nusižengimų kodeksą.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nurodo, kad šioje Seimo sesijoje bus daug dėmesio skiriama sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo iniciatyvoms bei struktūriniams pertvarkymams. „Tarp svarbiausių darbų išskirčiau slaugytojų savarankiškumo ir kompetencijų didinimą, taip ne tik didinant sveikatos paslaugų prieinamumą, bet ir auginant profesijos prestižą. Teritorinių ligonių kasų pertvarkymas leis mažinti administracines sąnaudas, taip pat unifikuoti institucijos veiklos ir konsultavimo kompetencijas“, – sako A. Dulkys.

Siuntimų bus mažiau, juos galės išrašyti slaugytojai

Toliau mažinant šeimos gydytojų administracinę naštą, dalį jų funkcijų siūloma leisti atlikti kitiems šeimos gydytojo komandos nariams. Pvz., slaugytojai galėtų pratęsti receptus lėtinių ligų gydymui, išrašyti siuntimus tam tikroms specializuotoms paslaugoms – prevencinėms programoms, profilaktiniams patikrinimams ir pan., taip pat atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę. Akušeriai galėtų išduoti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, taip pat išrašyti siuntimus ir atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę, konsultuoti nėščiąsias.

Pacientams, kuriems dėl sveikatos būklės reikia ilgalaikio stebėjimo arba kai paslaugos teikiamos pagal ligų ir sveikatos sutrikimų ankstyvosios diagnostikos programose nustatytas sąlygas, siūloma paprastinti paslaugų gavimą ir atsisakyti siuntimų šiais ir kitais sveikatos apsaugos ministro numatytais atvejais, atsižvelgiant į ligos ar sveikatos sutrikimo pobūdį (įskaitant užkrečiamumą).

Daugiau kompensuojamų paslaugų

Siekiant efektyvinti ligonių kasų veiką, išvengti funkcijų dubliavimosi, suvienodinti regionų praktiką ir sumažinti administracinę naštą gydymo įstaigoms, šiuo metu veikiančias penkias teritorines ligonių kasas bus siūloma sujungti į vieną juridinį asmenį.

Pradėti greičiau kompensuoti naujas sveikatos priežiūros paslaugas PSDF biudžeto lėšomis padės pakeitimas, kuriuo siūloma atnaujinti ir supaprastinti naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtraukimą į kompensuojamų paslaugų sąrašą. Kriterijai, pagal kuriuos su gydymo įstaigomis sudaromos sutartys dėl paslaugų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis, turėtų tapti aiškesni ir objektyvesni, atspindėti gyventojų poreikius.

Objektyvesnis gydymo įstaigų veiklos vertinimas

Siekiant objektyviau vertinti gydymo įstaigų veiklą, vertinimo rodiklius, kurie šiuo metu yra įtvirtinti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, bus siūloma pavesti nustatyti sveikatos apsaugos ministrui. Tai leis susieti rodiklius su sveikatos srities planavimo dokumentuose nustatytais tikslais ir uždaviniais, numatomomis skatinti veiklos kryptimis (pvz., ligų prevencija, dienos paslaugos ar kt.) ir kitomis aplinkybėmis, aktualiomis atitinkamu metu.

Taip pat siūloma atsisakyti perteklinio reikalavimo gydymo įstaigoms užtikrinti pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą visą parą 7 dienas per savaitę, bei įpareigoti jas teikti ne mažiau kaip po 12 valandų 5 darbo dienas per savaitę. Jeigu pacientui tokių paslaugų prireiktų kitu laiku, kai įstaiga nedirba, jis galės kreiptis:

  • ūmios būklės atveju (išskyrus, jei ši būklė reikalauja būtinosios pagalbos) – į toje pačioje ar besiribojančioje savivaldybėje veikiančias savivaldybės mero paskirtas gydymo įstaigas;
  • prireikus būtinosios pagalbos – į gydymo įstaigą, turinčią skubiosios pagalbos skyrių arba skubiosios pagalbos kabinetą;
  • kitais atvejais – kreiptis į savo gydymo įstaigą kitą darbo dieną. 

Perskirstomos funkcijos savivaldybėse

Savivaldybės gydytojo pareigas ketinama pervadinti į sveikatos reikalų koordinatoriaus, kurios tiksliau atspindės jo vykdomas funkcijas. Šias pareigas einantis asmuo vykdo viešojo administravimo funkcijas, todėl privalės turėti valstybės tarnautojo statusą. Mažoms savivaldybėms bus sudarytos sąlygos turėti savivaldybės gydytoją nesteigiant atskiro padalinio, kaip dabar reikalauja įstatymas.

Siekiant suderinti Sveikatos sistemos įstatymo nuostatas su Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais, Sveikatos sistemos įstatyme savivaldybės administracijos direktoriui nustatytas funkcijas, tokias kaip pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros organizavimas (vykdomosios valdžios funkcijas), siūloma perduoti savivaldybės merui, o kitas įgyvendinamojo pobūdžio funkcijas, pvz., teisės aktų ir planavimo dokumentų įgyvendinimą ir priežiūrą, ir kt. –  savivaldybės administracijai.

Administraciniai nusižengimai

Administracinių nusižengimų kodekse bus siūloma nustatyti atsakomybę už teisės aktų reikalavimų pažeidimus vykdant veiklą su vaistiniais preparatais gydymo įstaigose, parduodant vaistinius preparatus gyventojams licencijuotose mažmeninės prekybos įmonėse, vykdant mokslinius tyrimus su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, organizuojant vaistinių preparatų reklaminius renginius sveikatos priežiūros specialistams.

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

SAM šiuo metu administruoja Valstybinį visuomenės sveikatos stiprinimo fondą (VVSSF), tačiau ši funkcija neatitinka ministerijai paskirtos politikos formavimo funkcijos apibrėžimo. Atsižvelgiant į tai, fondo administravimą bus siūloma perduoti vienai iš SAM pavaldžių įstaigų.

PSDF biudžetas

Metų pabaigoje SAM pateiks Seimui svarstyti ir tvirtinti 2024 metų PSDF biudžeto projektą bei 2022 m. PSDF metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

SAM Komunikacijos skyrius