Plečiamos galimybės gyventojams gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas

Plečiamos galimybės gyventojams gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas

Atnaujinus psichikos sveikatos centrų paslaugų teikimo tvarką, gyventojai galės gauti daugiau konsultacijų nuotoliniu būdu arba namuose, centrams sudaromos sąlygos teikti paslaugas arčiau žmonių gyvenamosios vietos. Psichikos sveikatos centrai turės užtikrinti, kad pacientas po išrašymo iš psichiatrijos ligoninės toliau gautų pagalbą pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, taip pat gerinti paslaugų prieinamumą, suteikiant minimalų paslaugų skaičių per metus.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą rasite ČIA.

Pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje teikia apie 130 psichikos sveikatos centrų, tolygiai išsidėsčiusių visoje šalies teritorijoje. Kiekvienas gyventojas, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, yra prirašytas prie psichikos sveikatos centro ir gali kreiptis pagalbos tiesiogiai, be kito gydytojo siuntimo. Kasmet psichikos sveikatos centruose apsilanko virš 300 tūkst. asmenų ir suteikiama virš 1 mln. paslaugų pacientams. 

„Lietuvoje turime puikiai išvystytą pirminės psichikos sveikatos priežiūros centrų tinklą, kur gyventojai gali kreiptis, kai susiduria su psichikos, elgesio ar nuotaikos sutrikimais. Atsižvelgdami į gyventojų poreikius, atnaujinome paslaugų teikimo tvarką, sudarydami galimybę paslaugas gauti greičiau ir paprasčiau. Matydami didėjantį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, artimiausioje ateityje didesnį dėmesį skirsime priklausomybių atpažinimui ir gydymui“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas.

„Naujojoje tvarkoje labiausiai džiugina tai, kad psichikos sveikatos centruose įteisinamas komandinis darbas, todėl turėtų pradėti keistis seni stereotipai, kad viską išgydyti gali tik gydytojai, o likęs personalas yra tik padėjėjai. Psichikos sveikatos centruose dirbanti komanda – tai įvairūs specialistai su savo kompetencijomis, savo galimybėmis dalyvauti paciento gydymo procese, todėl pacientas gali sulaukti visapusiškos pagalbos: ne tik medikamentinio gydymo, bet ir psichologo, slaugytojo, socialinio darbuotojo ir kitų specialistų paslaugų“, – sako Žemaitijos psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė bei darbo grupės, rengusios tvarkos atnaujinimą, narė Stefa Naujokienė.

Pasak specialistės, kitas labai svarbus pasikeitimas – tai paslaugų nuotoliniu būdu plėtojimas: „Šiandien nuotolinės paslaugos jau tapo įprastos, daugumai pacientų priimtinos, pagerinusios paslaugų prieinamumą, ypač sunkiai vaikštantiems, kaimo žmonėms, dirbantiems asmenims. Ir medicinos darbuotojai, ir pacientai, jų namiškiai – visi išmokome naudotis skaitmeninėmis technologijomis, o tai atveria kelius pas mus ateiti naujiems medicinos pasiekimams.“

Atnaujinta tvarka numato, kad psichikos sveikatos centrai turi teikti priežiūros paslaugas namuose tiems gyventojams, kurie dėl fizinės arba psichikos sveikatos būklės negali atvykti į psichikos sveikatos centrą. Paslaugos namuose gali būti teikiamos ir kitais psichikos sveikatos centro vadovo nustatytais atvejais. 

Psichikos sveikatos centrai taip pat turės užtikrinti paslaugų tęstinumą po paciento išrašymo iš psichiatrijos stacionaro. Tai ypač svarbu, nes dabar tik vienas iš dviejų pacientų po išrašymo per mėnesį pratęsia gydymą psichikos sveikatos centre, o tai gali lemti medikamentinio gydymo ankstyvą nutraukimą ir dažnesnius ligos atkryčius.

Siekiant toliau gerinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą, sudaryta galimybė plėsti paslaugas, teikiamas nuotoliniu būdu. Iki šiol pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu galėjo teikti tik psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras bei medicinos psichologas. Atnaujinta tvarka numato galimybę nuotolines konsultacijas teikti ir kitiems psichikos sveikatos centro specialistams, t. y. psichikos sveikatos slaugytojui ir socialiniam darbuotojui.

Psichikos sveikatos centre paslaugos teikia gydytojo psichiatro, psichikos sveikatos slaugytojo, socialinio darbuotojo ir medicinos psichologo komanda. Rekomenduojama, kad komandoje būtų ir gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Komandoje taip pat gali būti atvejo vadybininkas ir kiti specialistai, kurių veikla susijusi su asmens sveikatos priežiūra. Psichikos sveikatos centrų adresus ir kitos naudingos informacijos psichikos sveikatos tema galima rasti tinklalapyje www.pagalbasau.lt.

Psichikos sveikatos centras užtikrina pirminę psichikos ir elgesio sutrikimų priežiūrą. Esant sudėtingesniems ligos atvejams, gydytojas psichiatras gali siųsti pacientą psichiatrijos dienos stacionaro, stacionaro, ambulatorinės psichoterapijos ar kitoms psichikos sveikatos priežiūros paslaugoms. Jei paaiškėja, kad psichiatro ir jo komandos narių paslaugų pacientui nereikia, psichikos sveikatos centras gali jį nukreipti gauti psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms visuomenės sveikatos biuruose, kurios yra anoniminės ir gali būti teikiamos grupinių arba individualių paslaugų formatu.

Vykdomi pokyčiai yra dalis vykdomos asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugų reformos, kurios tikslai: didinti bendruomeninių ir ambulatorinių paslaugų aprėptį, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą ir stiprinti orientaciją į pacientą teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

SAM Komunikacijos skyrius