Skaitmeninamos Užsienio reikalų ministerijos teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos

Užsienio reikalų ministerija įgyvendina projektą Nr. 02-085-P-0011 „Užsienio reikalų ministerijos teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų skaitmeninimas“

Projekto tikslas – skaitmenizuoti konsulines paslaugas modernizuojant Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą (KPVS). Šioje sistemoje suskaitmeninus kuo daugiau konsulinių paslaugų ir perkėlus į elektroninę erdvę daugumą konsulinių funkcijų, piliečiai turės galimybę užsisakyti konsulinę paslaugą ir gauti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu.

Projekto uždavinys – pagerinti teikiamų konsulinių paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą išorės vartotojams, didinti konsulinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių su ministerijos informacinėmis sistemomis, darbo efektyvumą, skatinti piliečius naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Projekto aprašymas: siekiama suskaitmeninti kuo daugiau išorės vartotojams teikiamų administracinių paslaugų, kad jos būtų lengviau prieinamos Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams, taip pat asmenims be pilietybės ir trečiųjų šalių piliečiams. Šiuo metu Užsienio reikalų ministerija naudojasi Konsulinių procedūrų valdymo informacine sistema (KPVS). Sistemos tiesioginiai naudotojai – konsuliniai pareigūnai, dirbantys Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir kosulinėse įstaigose užsienyje. Dirbant su KPVS sistema, visi darbo procesai atliekami rankiniu būdu. Tam reikia nemažai konsulinių pareigūnų darbo sąnaudų. Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat užsieniečiai ir asmenys be pilietybės, neturi galimybės norėdami gauti konsulinę paslaugą pateikti prašymo dėl reikiamų dokumentų gavimo elektroniniu būdu ir sumokėti už paslaugą banko kortele iš anksto, prašymo pateikimo metu. Modernizuota KPVS sistema leis padidinti konsulinių paslaugų prieinamumą ir suteikti asmenims galimybę dėl konsulinių funkcijų atlikimo kreiptis neatvykstant į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, – užsakyti konsulinę paslaugą ir gauti reikalingą dokumentą ar rezultatą elektroniniu būdu. Automatizuotas administracinių paslaugų procesas įgalins greičiau, sklandžiau ir veiksmingiau aptarnauti paslaugos gavėjus. Taip pat bus sukurtos sąsajos, leidžiančios su kitoms valstybės institucijoms, teikiančioms viešąsias ir administracines paslaugas išorės vartotojams, keistis valstybės registrų duomenimis, reikalingais elektroniniu būdu teikiant konsulines paslaugas.

Projektui skirtas finansavimas – 1 088 705,30 Eur. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. birželio 28 d. – 2026 m. balandžio 30 d. Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Asmuo kontaktams: Jurgita Pupalaigienė, tel. (8 5)  236 2223, el. p. [email protected]