Skelbiama VĮ Žemės ūkio duomenų centras vadovo atranka

Skelbiama VĮ Žemės ūkio duomenų centras vadovo atranka

Vyksta atranka valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centras generalinio (-ės) direktoriaus (-ės) pozicijai užimti.

Pretendentai privalo turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą, ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirties ir ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo plėtros, žemės tvarkymo arba informacinių technologijų srityje. Taip pat mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles bei procedūras.

Įmonės generalinis direktorius veikia valdymo srityje, užtikrindamas registrų, kadastrų ir valstybės informacinių sistemų, kurių tvarkytoja ši įmonė, administravimo, projektavimo, diegimo, eksploatavimo, tobulinimo bei geodezijos ir kartografijos darbus. Taip pat užtikrina Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų teikimą į Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros (INSPIRE) portalą, melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros atlikimą, duomenų apie šalies žemės fondo būklę rengimą, žemės išteklių naudojimo stebėsenos atlikimą, žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonių vykdymą bei kitų įmonės įstatuose nurodytų veiklos sričių vykdymą ir įgyvendinimą.

VĮ Žemės ūkio duomenų centras veiklą pradėjo 2023 m. sausio mėn. 3 d., reorganizavus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ ir  Valstybės žemės fondas. Įmonė perėmė visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas.

Šiuo metu generalinio direktoriaus funkcijas atlieka Lina Zinkevičienė.

Dokumentai priimami iki gegužės 29 d., el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).