Skelbiamas konkursas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovo pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovo pareigoms eiti

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skelbia konkursą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) vadovo pareigoms užimti. Pretendentai kviečiami teikti prašymus iki kovo 7 d. (imtinai).

„Valstybė yra didžiausia vaistų ir medicininių priemonių užsakovė, užtikrinanti didesnį vaistų prieinamumą ir mažesnes išlaidas kiekvienam. Ne ką mažiau svarbus vaistinių preparatų saugumas – čia kertinis vaidmuo tenka Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai, kuri rūpinasi vaistinių preparatų vertinimu ir rinkos kontrole. Kviečiu kandidatus stoti į priešakines farmacijos priežiūros gretas, užtikrinant Valstybės ir jos piliečių interesus. Tai sritis, kuri išsiskiria inovacijomis ir dinamiškumu bei atneša neįkainojamą profesinę patirtį“, – sako sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Laukiami kandidatai, išmanantys teisėkūros procesus, farmacijos bei kitas sveikatos politikos kryptis ir prioritetus, gebantys strateguoti ir planuoti, turintys stiprius komunikacinius įgūdžius, orientuoti į rezultatą, diegiant pažangius valdymo ir valdysenos modelius, gebantys bendradarbiauti, turintys įgūdžių dirbti komandoje, suprantantys verslo ir viešojo sektoriaus ryšius bei gebantys derinti farmacijos politikos siekius su interesus atstovaujančiomis grupėmis.

Norintys dalyvauti konkurse turi atitikti šiuos reikalavimus: būti nepriekaištingos reputacijos, turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį arba baigus vientisąsias studijas įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbas B2 lygiu.

Būsimas vadovas vystys sklandų saugių vaistų patekimo ir išlaikymo rinkoje procesą gerinant vaistų prieinamumą, plėtos vaistų trūkumo stebėseną, imsis prevencinių priemonių rizikai valdyti, efektyvins naujų vaistų įtraukimą į kompensuojamų vaistų sąrašą, vystys metodiniu vadovavimu grįstą rinkos priežiūrą ir naują mokslinių – reguliacinių patarimų mechanizmą, didins visuomenei aktualios informacijos apie saugų ir racionalų vaistų vartojimą sklaidą, pasitelkdamas pažangiausius vadybos modelius efektyvins vidinius įstaigos procesus, stiprins duomenimis grįstą valdyseną. Taip pat turės galimybę optimizuoti personalo procesus ir kurti stiprią, motyvuotą, į rezultatus orientuotą komandą.

Pagrindinė VVKT misija – saugoti žmonių sveikatą vertinant vaistinių preparatų kokybę, saugumą ir veiksmingumą, vaistinių preparatų sveikatos technologijas bei kontroliuojant vaistinių preparatų rinką. Įstaigos vadovas renkamas 5 metų kadencijai.

Daugiau informacijos apie VVKT veiklą, vadovo funkcijas ir laukiančius iššūkius rasite informaciniame buklete.

Darbo skelbimas paskelbtas Valstybės tarnybos portale.

SAM Komunikacijos skyrius