Suvalkuose šiandien atidarytos lietuviškos mokyklos direktorė: „Tai istorinis įvykis“

Suvalkuose šiandien atidarytos lietuviškos mokyklos direktorė: „Tai istorinis įvykis“

Nuotr. Petro Maksimavičiaus Gruodžio 8 d. Suvalkuose atidaryta nauja Lietuvos valstybės lėšomis finansuota pagrindinė mokykla lietuvių mokomąja kalba.

„Šiuo metu Suvalkuose gyvena apie tūkstantis lietuvių, tarp jų nemažai jaunų šeimų. Dėl darbo rinkos pokyčių jų skaičius dar didėja. Šiame krašte nuo 2020 m. veikia lietuviškas darželis, kuriame vaikų irgi daugėja, tad įsteigti pagrindinę mokyklą buvo ir Lietuvos valstybės, ir vietos bendruomenės rūpestis. Džiaugiamės, kad mums visiems kartu pavyko atidaryti mokyklą. Neabejojame, kad ji taip pat augs, kurs savo aurą, tradicijas, palaikys mūsų tautiečių šeimų lietuviškumą, skleis lietuvišką žodį ir kultūrą“, – sakė mokyklos atidaryme dalyvavęs švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.  

Kol kas mokykloje įsteigta tik pirma klasė, tačiau numatomas nuoseklus mokyklos augimas. Suvalkuose veikiantį darželį šiemet lanko beveik 40 vaikų. Darželio, kaip ir mokyklos steigėjas, – Vyskupo Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“. Suvalkų miesto dotacija lietuviškam darželiui yra apie 2 000 Eur mėnesiui, t. y. 24 000 Eur per metus, deja, to nepakanka. Finansavimą –  140,6 tūkst. eurų per metus – darželiui skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savo mokesčiu prisideda ir tėvai. Planuojama, kad darželinukai kitąmet taip pat galės ugdytis tame pačiame naujos mokyklos pastate.

Rūpintis nauja mokykla Suvalkuose buvo pradėta pernai. Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose atstovai, Vyskupo Antano Baranausko fondas surado tinkamas patalpas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė pinigų pastatui su žemės sklypu įsigyti. Šiemet pastatui remontuoti ir pritaikyti mokyklos reikmėms ministerija skyrė milijoną eurų. Iš viso ministerija šiai naujai mokyklai skyrė apie 1,5 mln. eurų.

„Lietuviškos mokyklos Suvalkuose atidarymas – istorinis įvykis viso krašto lietuviams, labai lauktas, ilgam išliksiantis atmintyje. Džiaugėmės, kai 2020 metais buvo įsteigtas lietuviškas vaikų darželis, bet tėvai klausė: o kas toliau? Tada ir pradėjome dairytis, o ką galime jiems pasiūlyti“, – sako Suvalkų mokyklos direktorė ir Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

Be Suvalkų lietuvių mokyklos, Lenkijoje veikia dar 4 lietuviškos formaliojo švietimo mokyklos: privati Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla, kurioje mokosi 104 mokiniai, Punsko Kovo 11-osios licėjus (103 mokiniai), Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla lietuvių ir lenkų mokymo kalbomis (163 mokiniai), Vidugirių pagrindinė mokykla (22 mokiniai).

Taip pat veikia 3 neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigos: lietuviška mokykla Varšuvoje (55 mokiniai), Punsko savivaldybės vaikų darželis su lenkų ir lietuvių mokomąja kalba (82 vaikai lietuviškose grupėse) ir minėtasis Suvalkų lietuvių vaikų darželis (lanko 38 vaikai).

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iš dalies finansuoja lietuviškų mokyklų išlaikymą, skiria lėšų ugdymui, vadovėliams, skaitmeninėms ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, remia mokytojus. 2023–2024 m. m. Lenkijoje dirba 6 mokytojai, remiami ministerijos – jiems mokama išmoka už lituanistinio švietimo vykdymą.