Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo pirmąją diskusiją su ekspertais apie dirbtinio intelekto naudojimą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo pirmąją diskusiją su ekspertais apie dirbtinio intelekto naudojimą

Dirbtinio intelekto (DI) technologijos tampa švietimo dalimi. Tam, kad visuose lygmenyse būtų galima pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis ir suvaldyti iššūkius, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo pirmąją diskusiją su ekspertais apie DI naudojimą.

Pirmosios diskusijos metu su dalyviais aptartos esamos ir planuojamos iniciatyvos mokytojų rengimo, bendrųjų ir profesinio mokymo programų atnaujinimo, skaitmeninio ugdymo ir EdTech srityse. Taip pat siekta identifikuoti, kokie iššūkiai ir galimybės kyla švietimo sistemai užtikrinant saugų ir etišką DI naudojimą.

„Dirbtiniu intelektu grįstų įrankių naudojimas sparčiai plinta visuose švietimo lygmenyse, todėl turime identifikuoti, kokią įtaką tai turės vertinimo sistemai ir kokių pokyčių reikia nacionaliniu lygmeniu, įvertinti pedagogų skaitmenines kompetencijas, numatytas priemones, kad mokiniai ir studentai galėtų supažindinti ne tik su dirbtinio intelekto galimybėmis, bet ir tykančiais pavojais“, – diskusijos metu sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

Pasak jos, reikia įvertinti, ar egzistuoja poreikis parengti rekomendacijas mokytojams, dėstytojams, besimokantiesiems, kaip sėkmingai išnaudoti DI galimybes, kaip jis galėtų padėti vertinimo procese bei mokiniams pritaikant personalizuotą mokymą.

Diskusijoje taip pat aptarta, kaip užtikrinti, kad mokiniai mokykloje įgytų ateities darbo rinkai reikalingų kompetencijų. Dalyviai akcentavo, jog mokinius reikia skatinti naudotis DI, nes šie įgūdžiai jiems pravers vėliau gyvenime. Siūlyta, kad dirbtinis intelektas galėtų būti plačiau integruojamas į bendrojo ugdymo programas ir studijas, tačiau daugiau dėmesio skiriama ir jaunuolių kritinio mąstymo ugdymui.

Diskusijos dalyviai iki rudens ministerijai pateiks rekomendacijas, kaip būtų galima sėkmingai išnaudoti DI galimybes švietime.

Ministerija dėkoja Nacionalinės švietimo agentūros, Edukacinių technologijų (Edtech) centro, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos, asociacijų „Edtech Lithuania“ ir „Infobalt“ atstovams už konstruktyvią diskusiją ir vertingas įžvalgas.