Užsienio reikalų viceministrė J. Neliupšienė atidarė tarptautinę konferenciją „Moterys ir tarptautinis saugumas“

Užsienio reikalų viceministrė J. Neliupšienė atidarė tarptautinę konferenciją „Moterys ir tarptautinis saugumas“

Lapkričio 23 dieną vyko Rytų Europos studijų centro kartu su Švedijos ir Kanados ambasadomis Lietuvoje bei Švedijos institutu organizuota konferencija apie moterų vaidmenį tarptautiniame saugume, diplomatijoje bei karo kontekste. Konferencijos metu Lietuvos bei kitų valstybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai bei ekspertai aptarė, kaip siekti didesnės moterų įtraukties į sprendimų priėmimo ir saugumo palaikymo procesus.

„Nepaisant didelio požiūrių pokyčio mūsų visuomenėje, moterys vis dar susiduria su diskriminacija ir sunkumais užimdamos vadovaujančias pozicijas darbo vietoje, veikdamos politikoje. Turime apie tai kalbėti ir dirbti kartu, spręsti kylančias problemas, moterų vaidmuo privalo būti matomas ir vertinamas“, – sveikindama konferencijos dalyvius pabrėžė užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė.

Konferencijos metu taip pat kelti klausimai apie lyčių stereotipus, smurtą artimoje aplinkoje, seksualinį smurtą ginkluotuose konfliktuose. Ambasadorė ypatingiems pavedimams, atsakinga už paramą demokratijai, Jurgita Germanavičienė diskusijų metu atkreipė dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria moterys diplomatijoje, kvietė valstybių atstovus pasidalinti gerąja patirtimi įgyvendinant „Moterys, taika ir saugumas“ darbotvarkę bei Nacionalinius veiksmų planus.

Lietuva įgyvendina jau antrąjį Nacionalinį veiksmų planą 2020-2024 metų laikotarpiui, kuriuo stiprina moterų dalyvavimą siekiant taikos, didina jų įsitraukimą į saugumo bei demokratijos procesus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.