Ministro Gintauto Jakšto kalba pasirašius Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį

Ministro Gintauto Jakšto kalba pasirašius Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį

D. Labučio/ELTA nuotr. Laba diena, 

sveikinu visą švietimo bendruomenę su pasiektu ir šiandien parašais įvirtintu susitarimu. 

•    Esminis Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimas – reikšmingas švietimo darbuotojų atlyginimų didinimas 2024 metais. 

•    Šiandien su keturiomis profesinėmis sąjungomis užfiksuotas susitarimas dėl finansinio atlygio neapsiriboja trumpalaikiu vienų metų laikotarpiu. Jis padeda pamatus švietimo darbuotojų atlyginimų augimui ketverių metų horizonte.

•    Konkretūs darbai prasideda jau šiandien po kelių valandų, o penktoji profesinė sąjunga kviečiama prisijungti prie proceso.

•    Tai yra realija. Rūpestis vaikais matuojamas ne suformuluotų reikalavimų dydžiu, o valia atsiliepti į problemą maksimaliai pagal išgales.

•    Prieš tęsdamas apie šiandien pasirašytą sutartį, noriu padėkoti visiems mokytojams, ugdantiems mūsų vaikus. Mes suprantame, koks sunkus, atsakingas ir svarbus jūsų darbas. Ačiū už pilietiškumo pamokas, kurias savo pavyzdžiu rodote ir likdami klasėse mokyti vaikų, ir išeidami į aikštę iškelti problemų. Jūs visi esate lygiai svarbūs.

Šiandien pasirašėme atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo kolektyvinę sutartį. Radome bendrą kalbą su keturiomis profesinėmis sąjungomis ir pasiekėme sutarimą, kaip reikšmingai pagerinti atlygio ir darbo sąlygas visiems švietimo darbuotojams. 

Įsipareigojome tai atlikti per konkrečius terminus. Darbus pradedame nedelsdami jau šiandien, po kelių valandų nuo sutarties pasirašymo.

Esminis Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimas – reikšmingas švietimo darbuotojų atlyginimų didinimas 2024 metais. 

Manau, kad Lietuvoje nerasime žmogaus, kuris nepritartų nuomonei, kad mokytojai už savo sunkų ir labai svarbų darbą turi būti atlyginami geriau. Toks mūsų visų tikslas. Taisome netenkinančią situaciją, kuri susidarė per dešimtmečius. Vienu ypu jos negalėtų išspręsti niekas. Tačiau šios Vyriausybės pasiektas pagreitis yra maksimalus pagal valstybės išgales. Todėl kitais metais mokytojų atlyginimai augs dviem etapais ir bendrai augimas sudarys 21 proc. Taip bus įgyvendintas politinių partijų susitarimo tikslas ir Vyriausybės programos įsipareigojimas, kad 2024 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Šiandieninis susitarimas taip pat numato įsipareigojimą 2024 metais didinti Mokslo ir studijų institucijų tiek akademinių, tiek ne akademinių darbuotojų atlyginimą, kad kitų metų pabaigoje vidutinis mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis sudarys ne mažiau kaip 150 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio, kaip kad numatyta politinių partijų susitarime dėl švietimo. 

Šiandien užfiksuotas susitarimas dėl finansinio atlygio neapsiriboja trumpalaikiu vienų metų laikotarpiu. Jis padeda pamatus švietimo darbuotojų atlyginimų augimui ketverių metų horizonte. 

Įsipareigojome drauge dirbti ir iki kitų metų gegužės suformuluoti konkrečią pedagogų atlyginimo didinimo perspektyvą iki 2028 metų ir parengti įgyvendinimo planą. Tokiu būdu bus sukurtos prielaidos atlyginimams augti nepriklausomai nuo politinių kadencijų. To reikalauja valstybės interesas ir tai pripažino visos derybų šalys.

Turime suprasti, kad šie darbai reikalauja ne tik beprecedenčio finansavimo iš valstybės biudžeto. Tai milžiniškas tarpinstitucinis darbas, įtraukiantis ir švietimo bendruomenę, ir savivaldą, ir socialinius partnerius. 

Būtent tam norime skirti savo laiką ir resursus. Todėl darbus pradedame jau šiandien. Po kelių valandų prasidės trišalis susitikimas tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos, keturių profesinių sąjungų ir ministerijos, kuriame derinsime ikimokyklinio ugdymo ir švietimo pagalbos funkcijų finansavimą.

Taip pat organizuojame darbus, kad nuo kitų mokslo metų būtų įtvirtinta teisė savivaldybėms gerinti mokytojų darbo sąlygas ir didžiausią leistiną mokinių skaičių 5–12 klasėse mažinti nuo 30 iki 26 mokinių, o 1–4 klasėse – nuo 24 iki 22 mokinių.

Lygiagrečiai koordinuosime iniciatyvą, kuria sudaromos paskatos savivaldybėms mažinti klases, nes nebeliks dotacijų iš ministerijos per didelėms klasėms.

Įsipareigojame atlikti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, kuriame yra nustatytos klasei ir pareigybei tenkančios kontaktinės valandos, analizę ir vertinimą, bei 2024 m. balandžio 1 d. parengti identifikuotų problemų sprendimo planą. 

Šie darbai startuoja dabar. Jų naudą pajus moksleiviai, pedagogai, mokslininkai, savivaldybės. To reikalauja valstybės, t. y. mūsų visų interesas: įvertinus turimus išteklius, dedikuoti maksimalius finansinius ir laiko resursus švietimo kokybei ir darbo sąlygoms gerinti.

Noriu pabrėžti, kad lygiagretūs pasiūlymai buvo pateikti ir penktajai profesinei sąjungai, kurios šiandien čia nėra, nes ji pasirinko kitą kelią. Paaiškinsiu, kokiame proceso taške esame šiandien ir kodėl. 

Trečiadienį derybų Riešės gimnazijoje metu išgirdome, kad profesinė sąjunga iš esmės pasirengusi pritarti 17-kai iš 20-ties derybinių punktų, jei ministerija nusileis finansiniams reikalavimams, t. y. toje vietoje, kurioje mes nuo pat pradžių sakėme, kad pasiektos lubos ir erdvės lėšų didinimui nebėra. Tuomet išgirdome, kad jei finansinis pasiūlymas nedidės, tuomet susitikti nebeverta, nes tai yra profesinės sąjungos raudona linija.

Šiandien profesinei sąjungai išsiųsime galutinį ministerijos pasiūlymą ir kvietimą suderinti datas sutarčiai pasirašyti. Finansų klausimu ministerijos pozicija išliko nuosekli. Tokia yra dabartinio laikotarpio realybė, o artimiausios penkerių metų perspektyvos planavimo darbus pradedame šiandien. Durys prisijungti profesinei sąjungai yra atviros.

Rūpestis vaikais matuojamas ne suformuluotų reikalavimų dydžiu, o valia atsiliepti į problemą maksimaliai pagal išgales.

Dėkoju visiems mokytojams, ugdantiems mūsų vaikus. Mes suprantame, koks sunkus, atsakingas ir svarbus jūsų darbas. Tarp mūsų irgi yra mokytojų ir jų šeimos narių. Ačiū parodžiusiesiems pilietiškumą ir likusiesiems dirbti klasėse. Ačiū parodžiusiesiems pilietiškumą ir išėjusiesiems į žygius ir Kudirkos aikštę. Kviečiu jus grįžti į klases. Viskas, kas galėta, tas pateikta. Daugiau šiandien tiesiog nebėra. Padėkite savo lyderiams konstruktyviai įsitraukti į geresnės švietimo sistemos kūrimą, nes naujai suplanuoti darbai prasideda šiandien.

Mes visi turime vieną tikslą – užtikrinti vaikų teises į švietimą. Streikas, kaip problemų sprendimo įrankis, yra ir teisėtas, ir svarbus. Tačiau šiandien esame situacijoje, kai jis nebėra rezultatyvus. Biudžetą patvirtino Vyriausybė ir jis iškeliavo į Seimą. Mokytojų darbo sąlygų gerinimo darbai prasideda šiandien.

Streikas sukelia daug sunkumų moksleiviams, tėvams ir globėjams, mokytojams ir savivaldai. Kasdien bendraujame su mokyklomis ir sprendžiame praktines ugdymo organizavimo problemas. Jų daug, nors streikas vyksta maždaug 7 proc. švietimo įstaigų. Užtikrinu, kad ir toliau rūpinsimės ugdymo proceso tęstinumu, tačiau pabrėžiu, kad streiko sukelti sunkumai vaikams, tėvams ir globėjams, mokytojams, savivaldybėms tampa betiksliai.