Aptarti mokytojų atlyginimų didinimo žingsniai: nuo sausio – 10 proc., iš viso per metus – 21 proc.

Aptarti mokytojų atlyginimų didinimo žingsniai: nuo sausio – 10 proc., iš viso per metus – 21 proc.

Mokytojų atlyginimai kitąmet augs vidutiniškai 21 proc.: nuo sausio 1 d. darbo užmokestis didės 10 proc., nuo rugsėjo 1 d. – likusia dalimi iki 21 proc. Bendrojo ugdymo mokytojų, dirbančių pagal atnaujintas programas, darbo užmokesčiui skiriama dar 3 proc. Šie siūlymai pristatyti susitikime su profesinėmis sąjungomis.

 

„Aptarėme atlyginimų didinimo žingsnius su visomis profesinėmis sąjungomis, galutinius jų atsakymus turėsime kitos savaitės pradžioje. Bendras pedagogų atlyginimų augimas per šios Vyriausybės kadenciją yra beprecedentis: 73 proc. nuo 2020 m. iki 2024 m. Be to, pirmą kartą pagaliau išjudėjome dėl klasių dydžio mažinimo, su dauguma profsąjungų sutarėme dėl etatų apskaičiavimo peržiūros“, – po susitikimo su švietimo profesinių sąjungų vadovais sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

 

Papildomos lėšos bendrojo ugdymo mokytojams pasirengti pamokoms pagal atnaujintas programas ir socialinei-pilietinei veiklai koordinuoti numatytos jau nuo šių mokslo metų pradžios: rugsėjo-gruodžio mėnesiams skiriama 7,5 mln. eurų. 2024 m. šiam tikslui planuojama skirti iš viso 25,6 mln. eurų.

 

Visos profesinės sąjungos buvo pateikusios savo reikalavimus dėl mokytojų darbo užmokesčio didinimo, klasių ir mokytojų darbo krūvio mažinimo.

 

Jau per praėjusį susitikimą antradienį su dauguma profesinių sąjungų sutarta nuo kitų mokslo metų įtvirtinti teisę mokyklos savininkui (daugeliu atveju –  savivaldybei) didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje mažinti iki 4 mokinių, pradiniame ugdyme – iki 2, reguliuojant mokinių srautus tarp mokyklų. Dabar maksimalus mokinių skaičius 5-12 kl. yra 30 mokinių (būtų galima mažinti iki 26), o 1-4 kl. – dabar 24 (būtų galima mažinti iki 22).

 

Taip pat pasiūlyta griežtinti reguliavimą, kad savivaldybės iš ministerijos nebegautų valstybės dotacijų per didelėms klasėms. Bus parengtas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pakeitimas, pagal kurį tais atvejais, kai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. suformuojamos klasės, kuriose mokinių skaičius viršija nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje, būtų įtvirtinta galimybė mažinti savivaldybei skirtas mokymo lėšas. Iki šiol pasitaikydavo, kad savivaldybės, gaudamos lėšas dviem klasėms po 16 vaikų, sujungdavo į vieną 32 vaikų klasę, o sutaupytas lėšas skirdavo kitoms ugdymo reikmėms.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įsipareigojo peržiūrėti etatų apskaičiavimo ir finansavimo metodiką ir ją tobulinti, ypatingą dėmesį skiriant pradiniam ugdymui.