Briuselyje – apie socialinės politikos ateitį, pagalbą šalims kandidatėms Ukrainai ir Moldovai

Briuselyje – apie socialinės politikos ateitį, pagalbą šalims kandidatėms Ukrainai ir Moldovai

EPSCO Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė sausio 10-12 dienomis Briuselyje dalyvauja Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų (EPSCO) tarybos susitikime. Jame daug dėmesio bus skiriama iššūkiams socialinėje srityje aptarti, pasiruošimą ES plėtrai bei pagalbą šalims kandidatėms – Ukrainai ir Moldovai.  Briuselyje ministrė M. Navickienė susitiks su ES Tarybai pirmininkaujančios Belgijos ministro pirmininko pavaduotoju ir sveikatos ir socialinių reikalų ministru Franku Vandenbroucke, Ukrainos socialinės politikos ministre Oksana Zholnovych, naująja Lenkijos šeimos ir socialinės politikos ministre Agnieška Dziemianowch-Bak.

ES šalių ministrai Briuselyje diskutuos apie socialinės politikos ateitį, kaip ES ir jos valstybės narės gali geriausiai prisidėti prie ekonomikos, užimtumo ir įtraukties politikos suderinamumo, siekiant mažinti nelygybę, didinti socialinį teisingumą pasauliniu lygiu.

Svarbus dėmesys bus skiriamas ES plėtrai ir socialinės politikos uždaviniams, tariamasi kaip reikėtų pritaikyti ES socialinės srities valdymą ir sprendimų priėmimo procesus, kad būtume pasiruošę naujai plėtrai. Bus aptariama kaip valstybės narės gali  geriausiai padėti šalims kandidatėms – Ukrainai ir Moldovai – jų kelyje siekiant suartėjimo su ES socialinėje srityje, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį – 20 pagrindinių principų ir teisių, skirtų sukurti teisingesnę Europą darbo rinkų ir gerovės sistemų srityse.

Susitikime taip pat bus diskutuojama apie tai, kokios politikos priemonės buvo sėkmingiausios siekiant Europos socialinių teisių ramsčio tikslų, kokie uždaviniai laukia ateityje. Bus tariamasi kaip Europos socialinių teisių ramsčio principus integruoti į ES ekonomikos valdymą ir valstybių narių biudžetų politiką bei reformas.