Investuojantiems į žemės ūkio valdas – iki 700 tūkst. Eur projektui

Investuojantiems į žemės ūkio valdas – iki 700 tūkst. Eur projektui

Parengtas ir visuomenei derinti pateiktas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo  taisyklių projektas. Jame nustatytos sąlygos ir reikalavimai gauti paramą, paramos dydis ir projektų atrankos kriterijai.

Taisyklių projekte nustatytos šios paramos teikimo formos:

  • investicinė parama (negrąžintina subsidija);
  • investicinė parama (negrąžintina subsidija) ir lengvatinė paskola investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
  • tik lengvatinė paskola investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.

Planuojama, kad pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paraiškas galės pateikti tik vieną paramos paraišką pagal vieną iš nurodytų paramos formų. Didžiausia investicinės paramos suma paramos gavėjo projektui negali viršyti 500 tūkst. Eur (kai paraiška pateikta gauti tik investicinę paramą).

Kai paraiška pateikta gauti investicinę paramą ir lengvatinę paskolą, didžiausia paramos suma paramos gavėjo projektui negali viršyti 700 tūkst. Eur.

Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui – 200 tūkst. Eur, ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai.

Paskolas teiks nacionalinės plėtros įstaigos nustatyta tvarka atrinkti finansų tarpininkai. Taisyklių projekte nustatytos remiamos veiklos, nurodytos tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos, teikiant investicinę paramą ir lengvatines paskolas, nustatyti projektų pirmumo atrankos kriterijai, taikant 100 balų sistemą.

Paraiškas paramai gauti numatyta kviesti teikti lapkričio-gruodžio mėnesiais.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo projektas yra čia.