Darbo užmokestis didėjo daugumai statutinių pareigūnų

Darbo užmokestis didėjo daugumai statutinių pareigūnų

Praėjus pusmečiui po naujo Vidaus tarnybos statuto priėmimo ir statutinių įstaigų darbo apmokėjimo sistemų patvirtinimo, stebimas pareigūnų darbo užmokesčio augimas, kuris palietė beveik 100 proc. pareigūnų. Darbo užmokesčio didinimas pirmiausiai buvo nukreiptas į mažiausiai uždirbančius pareigūnus.

„Visos kadencijos metu nuosekliai siekėme gerinti pareigūnų darbo sąlygas. Darbo užmokesčio didinimas buvo vienas pagrindinių tikslų. Ir mums pavyko – darbo užmokesčio fondas per šiuos 4 metus išaugo beveik 42 proc. O Vidaus tarnybos statute įtvirtinome prielaidas tvariam ir ilgalaikiam pareigūnų darbo užmokesčio augimui“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Vidaus reikalų sistemai šiais metais buvo skirta papildomai 37 mln. eurų darbo užmokesčio didinimui, iš jų 12 mln. eurų Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimui.

Pirmieji pokyčius pajautė pareigūnai, kurių darbo užmokestis buvo mažesnis nei nustatyta minimali alga jų pareigybei. Priėmus statutą darbo užmokestis pakilo 2500 arba 16,9 proc. pareigūnų. Vidutiniškai pareiginė alga padidėjo po 105,9 eurų (bruto). Į pareiginę algą įtraukus priedą už laipsnį, atitinkama dalimi padidėjo mokamas priedas už tarnybos stažą – darbo užmokestis padidėjo beveik visiems pareigūnams.

Pareigūnų alga augo ir dėl statutinių įstaigų darbo apmokėjimo sistemų įgyvendinimo. Šie pokyčiai palietė 9281 pareigūną arba apie 62,7 proc. visų pareigūnų. Pareiginė alga padidėjo vidutiniškai 74,6 eurais (bruto).

Be to, atlikus kasmetinį pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą už 2023 m. ir tarnybinę veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius, padidinta pareiginė alga 1509 pareigūnams arba 10,3 proc. visų pareigūnų, vidutiniškai po 108,8 eurų neatskaičius mokesčių. Daliai pareigūnų skirtos vienkartinės piniginės išmokos.

Lyginant su 2020 m., pirmąjį šių metų ketvirtį vidutinis statutinių pareigūnų darbo užmokestis didėjo 38,1 proc. ir siekė 1447 eurų į rankas. Lyginant su praėjusiais metais – fiksuotas 8,1 proc. vidutinio darbo užmokesčio augimas.

Šių metų biudžete pareigūnų atlyginimams skirta beveik pusė milijardo (500 mln.) eurų, o tai yra pusė viso vidaus reikalų sistemos biudžeto. Per pastaruosius 4 metus biudžeto lėšos pareigūnų atlyginimams didėjo 147 mln. eurų arba beveik 42 proc.