Viešoji konsultacija dėl sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus

Viešoji konsultacija dėl sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus

2024-03-15

Skelbiama viešoji konsultacija dėl sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones. Ūkininkai, ekspertai, nevyriausybinių organizacijų bei verslo asociacijos ir kiti suinteresuoti asmenys iki 2024 m. kovo 29 d. kviečiami pateikti savo siūlymus dėl šios metodikos tobulinimo.

Metodika keičiama tobulinant sankcijas. Siekiama, kad jos būtų proporcingos padarytiems pažeidimams ir būtų pakankami atgrasančios, bet tuo pat metu ir ne didesnės negu reikia sankcijų tikslams pasiekti.

Pakeitimais siūloma griežtinti sankcijas už pakartotinius pažeidimus, nes anksčiau taikyti papildomi 10 proc. už kiekvieną pakartotinį pažeidimą nėra pakankamai atgrasanti ir proporcinga sankcija. Taip pat peržiūrimos sankcijos už nepasiektus priežiūros rodiklius. Kai nuokrypis (nuo ko tas nuokrypis?) yra didelis, siūloma sankcijas mažinti, nes, gavus gana didelę sankciją, tikėtina, kad projektas nebus toliau įgyvendinamas. Kai nuokrypis yra mažesnis, sankcijas siūloma didinti, nes šiuo metu sankcijos yra labai mažos ir neskatina nedaryti naujų pažeidimų. 

Sankciją mažinti siūloma ir už priežiūros rodiklio nepasiekimą, neišlaikymą, jei priežiūros rodiklis yra toks pat kaip ekonominio gyvybingumo rodiklis ir priežiūros rodiklis netampa mažesnis nei ekonominio gyvybingumo rodiklis. Pakeitimais siūloma nustatyti sankcijų ribas už kelių priežiūros rodiklių nepasiekimą, taip pat siūloma peržiūrėti sankcijas už nepasiektus ir (arba) neišlaikytus projektų atrankos kriterijus.

Atsižvelgiant į tai, kad paramos viešinimo priemonių neįgyvendinimas nėra sunkus pažeidimas, tikslinga tais atvejais, kai pažeidimas nustatomas pirmą kartą, sankcijos netaikyti, o siųsti paramos gavėjui prašymą įgyvendinti viešinimo priemones. 

Sankciją siūloma taikyti, jei paramos gavėjas po Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymo įgyvendinti viešinimo priemones vis tiek jų neįgyvendina. Taip pat keičiamos sankcijos už paramos lėšomis įgyto turto įkeitimo, projekto įgyvendinimo vietos pakeitimo, finansinių dokumentų ataskaitų nesudarymo, buhalterinės apskaitos ir kitus pažeidimus.

Pasiūlymų ir pastabų iki kovo 29 d. laukiama el. paštu: [email protected] arba [email protected] 

Su žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-80 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu susipažinti galite čia.