Europos Sąjunga patvirtino naują sankcijų paketą Baltarusijai

Rugpjūčio 3 dieną Europos Sąjungos Taryba priėmė naująjį sankcijų paketą Baltarusijai, kuriuo nustatytos papildomos individualios ribojamosios priemonės ir išplėstos sektorinės sankcijos, jas sulyginant su tokiomis pačiomis Rusijai priimtomis ribojamosiomis priemonėmis.

„Po metų pertraukos patvirtintos naujos sankcijos Baltarusijai – įvyko tai, kas jau seniai turėjo įvykti. Baltarusija remia Rusijos agresiją Ukrainoje, žmogaus teisių situacija ir toliau blogėja, o Baltarusijos teritorija naudojama sankcijų prieš Rusiją apėjimui. Šiuo paketu įvedami nauji ribojimai dvejopo naudojimo prekėms, aviacijos dalims, pritaikoma daugiau sankcijų su karu Ukrainoje susijusiems asmenims. Tai ne tik padės užkirsti kelią, kad prekės neatsirastų karo lauke, bet ir kovos su sankcijų Rusijai apėjimu per Baltarusiją. Trąšos, kaip Aleksandro Lukašenkos pajamų šaltinis, toliau lieka sankcionuotos. Tačiau negalime sudėti rankų – būtina nedelsiant priimti ir likusią sankcijų paketo dalį. To, viliuosi, taip ilgai laukti neteks“, – teigė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Naujame sankcijų pakete išplėstas prekių, kuriomis prisidedama prie Baltarusijos karinio ar technologinio stiprinimo arba prie gynybos ir saugumo sektoriaus plėtros, sąrašas, įtraukiant į jį prekes, kurias Rusija naudoja kare prieš Ukrainą. Taip pat nustatytas prekių ir technologijų, tinkamų naudoti aviacijos ir kosmoso pramonėje, įskaitant orlaivių variklius ir jų dalis, eksporto draudimas bei uždrausta parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti šaunamuosius ginklus, jų dalis ir pagrindinius komponentus ir šaudmenis Baltarusijai.

Papildomai į individualių ES sankcijų Baltarusijai sąrašą įraukti 38 asmenys ir 3 subjektai: įkalinimo įstaigų pareigūnai, atsakingi už politinių kalinių kankinimą ir netinkamą elgesį su jais, žinomi propagandistai, taip pat teisminės valdžios atstovai, dalyvaujantys demokratinių jėgų, žurnalistų, pilietinės visuomenės narių, persekiojime.

Iš viso šiuo metu ES ribojamosios priemonės Baltarusijai taikomos 233 asmenims ir 37 subjektams. Atitinkamai įšaldomas į sąrašą įtrauktų subjektų turtas, o ES piliečiams ir bendrovėms yra draudžiama sudaryti tiems subjektams galimybę naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais. Be to, fiziniams asmenims taikomas draudimas keliauti, todėl jie negali atvykti į ES teritoriją arba vykti per ją tranzitu.