G. Jakštas: Marijampolė rengiasi stiprinti aukštojo mokslo studijas

G. Jakštas: Marijampolė rengiasi stiprinti aukštojo mokslo studijas

Stiprinant aukštojo mokslo studijas Marijampolės regione, Marijampolės kolegija ruošiasi jungtis prie Mykolo Romerio universiteto (MRU). Po susijungimo Marijampolėje planuojama stiprinti akademinį potencialą, rengti daugiau regiono poreikiams reikalingų specialistų. Šiandien Marijampolėje lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas, susitiko su kolegijos, MRU atstovais, aptarė būsimą aukštosios mokyklos viziją. Planuojama, kad Marijampolėje įsikurs MRU filialas.

„Tęsiame aukštojo mokslo stiprinimą regionuose, kad juose įsikūrusios aukštosios mokyklos užtikrintų perspektyvias, kokybiškas studijas čia gyvenančiam jaunimui ir suaugusiems žmonėms, bendradarbiautų su vietos verslu, padėtų jam ne tik ruošdamos specialistus, bet ir siūlydamos mokslu grįstas inovacijas. Tai būtų esminis aukštojo mokslo regionuose pokytis. Juose veikiančios aukštosios mokyklos visą energiją galėtų skirti studijų ir taikomojo mokslo plėtrai, o ne rūpintis išgyvenimo klausimais – ar surinks studentų skaičių, ar pritrauks dėstytojų.

Labai sveikintina Marijampolės kolegijos ir MRU jungimosi iniciatyva, suteiksianti gerą postūmį aukštajam mokslui šiame regione. Aukštosios mokyklos kartu užsibrėžė gerinti studijų sąlygas, jų prieinamumą, investuoti į infrastruktūrą – studijoms vykdyti jau įsigytas pastatas Marijampolės centre“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Pasak ministro, aukštųjų mokyklų sinergija reikšmingai prisidės prie Marijampolės regiono plėtros, geresnio regionui reikalingų specialistų rengimo, aukštesnės studijų kokybės. Abi aukštosios mokyklos turi ilgametę bendradarbiavimo patirtį, vykdo panašių krypčių studijas, sėkmingai ruošiasi pokyčiams regione.

Po aukštųjų mokyklų susijungimo Marijampolėje planuojama steigti MRU padalinį. Tam ruošiamasi rekonstruoti pastatą, esantį centrinėje miesto aikštėje (Vytauto g. 9). Pastate planuojamos įrengti 22 auditorijos, galinčios talpinti iki 600 studentų, modernios erdvės aukštosios mokyklos bendruomenei.

Aukštųjų mokyklų jungimuisi numatyta 4 mln. eurų iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšų. Rengiant aukštųjų mokyklų jungimosi projektą organizuotos diskusijos su verslo ir darbdavių atstovais, susitikimai su aukštųjų mokyklų atstovais.

2023–2024 m. m. Marijampolės kolegijoje studijuoja 729 studentai.

Įgyvendinamas valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planas

Siekdama gerinti koleginių studijų kokybę, Vyriausybė yra patvirtinusi 2023–2024 m. valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą, kuriame valstybinėms kolegijoms keliami veiklos tikslai 2029 metams.

Numatyta, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Toks sutelkimas svarbus formuojant ir išlaikant stiprų dėstytojų branduolį, užtikrinant kokybiškoms studijoms būtiną infrastruktūrą.

Tikimasi, kad 2029 m. ne mažiau kaip 76 proc. valstybinių kolegijų absolventų per 12 mėnesių po studijų baigimo įsidarbins pagal įgytą kvalifikaciją. Taip pat 2029 m. valstybinėse kolegijose turėtų būti ne mažiau kaip 50 proc. visu etatu dirbančių dėstytojų ir ne mažiau kaip 10 proc. mokslo ar meno laipsnį turinčių dėstytojų, dirbančių bent 0,5 etato dalimi. 

Valstybinių kolegijų studentų skaičius per dešimtmetį sumažėjo 38 proc., tik 28 proc. kolegijų dėstytojų dirba visu etatu, tik 47 proc. absolventų įsidarbina pagal gautą išsilavinimo lygį. Kaip rodo prognozės, kolegijų studentų skaičius 2026 m. gali mažėti dar 37–43 proc.

Įgyvendinant kolegijų stiprinimo planą, 2023 m. pabaigoje jau pritarta Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos jungimuisi prie Vilniaus kolegijos bei Alytaus kolegijos jungimuisi prie Kauno kolegijos.