Geriausiems studentams paskirtos prezidentų vardinės stipendijos

Geriausiems studentams paskirtos prezidentų vardinės stipendijos

Už gerus akademinius studijų pasiekimus 29 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams paskirtos prezidentų vardinės stipendijos 2024–2025 studijų metams. Prezidentų vardines stipendijas, pagerbdama Lietuvos prezidentus ir paskatindama geriausius studentus, skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai įvertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus.

Prezidento Antano Smetonos stipendija, skiriama humanitarinių mokslų ir menų studijų krypčių studentams, šiemet paskirta 9 studentams iš Vilniaus universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos ir Vilniaus kolegijos. 

Vardinę Prezidento Aleksandro Stulginskio stipendiją gali gauti studentai, studijuojantys matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupėse. Šiemet ji skirta 5 studentams, studijuojantiems Vilniaus kolegijoje, Kauno technologijos universitete ir Vilniaus universitete.  

Prezidento Kazio Griniaus stipendija skiriama studentams, studijuojantiems gyvybės, sveikatos, veterinarijos ir žemės ūkio mokslų, sporto studijų krypčių grupėse. Kitais studijų metais ją gaus penki studentai iš Šiaulių valstybinės kolegijos, Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto.  

Į Prezidento Jono Žemaičio vardinę stipendiją gali pretenduoti studentai, studijuojantys inžinerijos mokslų studijų krypčių ir technologijos mokslų studijų krypčių grupėse. Ji skirta 5 Vilniaus kolegijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto studentams.

Prezidento Algirdo Brazauskostipendija skiriama socialinių mokslų studijų krypčių ir ugdymo mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėse studijuojantiems studentams. Kitais studijų metais ją gaus 5 studentai iš Šiaulių valstybinės kolegijos, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno technologijos universiteto.

Daugiausia stipendijų (14) skirta bakalauro studijų studentams. Daugiausia, dvylika, stipendijų išsidalins Vilniaus universiteto studentai.    

Bakalauro studijų programose studijuojantiems studentams skiriamų stipendijų dydis – 275 eurai (5 BSI). Studijuojantiesiems magistrantūros arba vientisųjų studijų programose skiriama 385 eurų stipendija (7 BSI).

Prezidentų vardines stipendijas Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais. Geriausiai besimokantiems šalies studentams jos skiriamos kiekvienais metais. Kasmet numatoma iki 30 prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

Nuotr. Evgenijos Levin