Ministras įvertino priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus: pamažu ima keistis daug metų vyravusios tendencijos

Ministras įvertino priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus: pamažu ima keistis daug metų vyravusios tendencijos

Pexels Šiandien daugiau kaip 21 tūkstantis stojančiųjų į Lietuvos universitetus ir kolegijas gavo kvietimus pasirašyti sutartis. Kviečiama beveik puse tūkstančio daugiau jaunuolių studijuoti valstybės finansuojamose vietose nei pernai. Rekordinis skaičius jaunuolių rinkosi pedagogikos studijas. Pasirašyti sutartis pakviesta 39 proc. pirmakursių daugiau nei prieš metus, o nuo 2020 m. augimas pasiekė net 67 proc.

„Gilesnes įžvalgas galėsime padaryti matydami visą šių metų paveikslą, kai bus pasirašytos sutartys pasibaigus visiems priėmimo į aukštąsias mokyklas etapams. Tačiau bendri bruožai ir tendencijos gana aiškios. Įvyko esminis proveržis pedagogikos, inžinerijos srityse, be to, toliau daugėja stojančių į IT – visų šių specialistų labai reikia“, – pabrėžia švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas, vertindamas rezultatus.

Kolegijose į populiariausiųjų septintuką iškopė dvi ugdymo programos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei vaikystės pedagogika. Dvigubai išaugo pasirinkusiųjų  specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programą, nors jau ir pernai ji buvo labai populiari, pritraukė trečdaliu daugiau stojančiųjų negu ankstesniais metais.

Iš viso beveik 1,5 tūkstančio stojančiųjų kviečiami tapti mokytojomis ir mokytojais. Stojančiųjų skaičius į prioritetines pedagogikos studijas šiemet išaugo 44 proc., lyginant su pernai.

Būsimų pedagogikos pirmakursių skaičius nėra galutinis. Rudenį studentai galės rinktis pedagogikos gretutines studijas, o dabar dar vyksta priėmimas į profesines pedagogikos studijas – pastarąsias renkasi jau turintieji dalyko bakalaurą ir norintieji įgyti mokytojo kvalifikaciją. Pernai į gretutines ir profesines pedagogikos studijas buvo priimta dar per 800 studentų, panašių skaičių tikimasi ir šiemet.

„Reikšmingai padidėjo trauka į inžinerijos mokslus – 234 kviečiamaisiais studijuoti daugiau nei pernai, arba 9 proc. Dar labiau džiugina tai, jog augimas nėra IT studijų sąskaita, kaip įprastai nutikdavo. Pernai priėmimas į IT augo apie 13 proc., šiemet dar 1,3 proc. Iš viso į valstybės finansuojamas vietas pakviesta beveik puse tūkstančio daugiau studentų negu pernai – daugiau tiek universitetuose (5 proc.), tiek kolegijose (2 proc.). Šis etapas nuteikia optimistiškai: studijuoti kviečiama daugiau, geresnis stojančiųjų pasiskirstymas tarp krypčių, atsižvelgus į egzaminų rezultatus, tikėtina, kad priimtieji bus geriau pasirengę studijoms“, – teigia G. Jakštas.

Rugpjūčio 7–10 d. skelbiamas papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas, šia galimybe galės pasinaudoti tie, kas šiandien negaus kvietimo į norėtas studijas ar dar iki šiol nebuvo apsisprendę, ką rinktis.