Informatikos ir ryšių departamentui vadovaus Viktorija Rūkštelė

Informatikos ir ryšių departamentui vadovaus Viktorija Rūkštelė

Šiandien darbą pradėjo naujai paskirta Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė Viktorija Rūkštelė.

5 metų kadencijai paskirta A. Rūkštelė vadovaus 150 žmonių Informatikos ir ryšių departamento komandai.

„Džiaugiuosi galėdama prisijungti prie Vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamento. Išaugus geopolitinėms grėsmėms ir padidėjus kibernetinių atakų skaičiui, valstybės informacinių sistemų ir kritinės infrastruktūros saugumo klausimas tapo ypač aktualus. Suprantu savo, kaip vadovės, bei paties departamento atsakingą ir svarbią misiją – užtikrinti, kad net 19 valstybei ir vidaus reikalų sistemai gyvybiškai svarbių informacinių sistemų ir duomenų registrų, nepaisant jų saugumui kylančių iššūkių, veiktų sklandžiai ir būtų nuolatos tobulinami“, –  sako naujoji departamento vadovė Viktorija Rūkštelė.

Viktorija Rūkštelė yra įgijusi informacijos sistemų krypties magistro laipsnį, turi ilgametės vadovavimo patirties tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.

Informatikos ir ryšių departamentas atsako už Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų valstybės informacinių sistemų, registrų, taip pat informacinių išteklių, kurių tvarkytojas yra departamentas, kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą.

Departamentas taip pat užtikrina Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo, Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir saugą bei jo komponentų technologinį suderinamumą, atitiktį teisiniams reikalavimams. Departamentas teikia informacinių technologijų paslaugas Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms.