Keičiamas priemonės „Investicijos į bioekonomikos verslus“ paraiškų priėmimo grafikas

Keičiamas priemonės „Investicijos į bioekonomikos verslus“ paraiškų priėmimo grafikas

2024-03-25

Žemės ūkio ministro įsakymu numatytas pakeitimas, aktualus investuojantiems į bioekonomikos verslus.

Pakeistas paraiškų priėmimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į bioekonomikos verslus“  2024 metais laikotarpis. Paraiškų priėmimas pagal šią intervencinę priemonę vyks nuo spalio 1 d. iki lapkričio 29 d. (planuota nuo birželio 3d. iki liepos 31 d.).

Užsiimantys ar ketinantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo veikla ir investuoti į bioekonomikos verslus, vienam projektui galės gauti iki 5 mln. eurų. Strateginio plano laikotarpiu vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims gali būti skiriama iki 10 mln. Eur.

Didžiausias paramos intensyvumas didelėms įmonėms negalės viršyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Didžiausias paramos intensyvumas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms negalės viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Susipažinti su žemės ūkio ministro įsakymu galite čia.