Kitąmet mokytojų atlyginimus siūloma didinti 20,5 proc.

Kitąmet mokytojų atlyginimus siūloma didinti 20,5 proc.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas susitiko su švietimo profesinėmis sąjungomis ir aptarė bendrus keliamus reikalavimus bei realias galimybes jas įgyvendinti. Ministerija siūlo mokytojų atlyginimus kitais metais didinti 20,5 proc.

„Iš viso būtų apie 70 proc. augimas per šios Vyriausybės kadenciją. Niekada nebuvo tokio augimo, žinoma, norėtųsi kuo daugiau, tačiau kol kas tokios yra valstybės galimybės. Antra, niekada nebuvo mažinamos klasės – bandome išjudėti ir daryti pokytį, pirmiausia stabdydami per didelių klasių formavimą ir sudarydami galimybes mažinti klasių dydžius savivaldybėse, kuriose toks mažinimas yra įmanomas“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Visos profesinės sąjungos yra pateikusios savo reikalavimus dėl mokytojų darbo užmokesčio didinimo, klasių ir mokytojų darbo krūvio mažinimo.

Didės ir mokytojų, ir dėstytojų bei mokslininkų darbo užmokestis

Siūloma, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, mokytojų darbo užmokestį 2024 m. didinti 20,5 proc. Kol kas  nesutarta dėl didinimo etapų, darbo užmokestį numatoma kelti du kartus.

Kaip numatyta ir partijų susitarime, augtų mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis, kad 2024 m. pabaigoje sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Mokytojų VDU sieks 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Bus mažinamos mokymo lėšos savivaldybėms,  turinčioms per dideles klases

Klasių dydžio problema opiausia dideliuose miestuose, kaimiškose vietovėse tai neaktualu. Tačiau ir didmiesčiuose ne visur ji gali būti išspręsta iš karto, nes nėra galimybių įsteigti naujas klases ir mokyklas, stinga mokytojų. Todėl pirmiausia siūloma suteikti savivaldybėms galimybę pačioms laisviau reguliuoti klasių dydžius ir nukreipti mokinius į tas mokyklas, kurių klasės yra mažiau užpildytos.

Nuo kitų mokslo metų būtų įtvirtinta teisė mokyklos savininkui (daugeliu atveju –  savivaldybei) nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje mažinti iki 4 mokinių, reguliuojant mokinių srautus tarp mokyklų. Dabar maksimalus mokinių skaičius 5-12 kl. yra 30 mokinių (būtų galima mažinti iki 26), o 1-4 kl. – dabar 24 (būtų galima mažinti iki 22).

Antra, siūloma griežtinti reguliavimą, kad savivaldybės iš ministerijos nebegautų valstybės dotacijų per didelėms klasėms. Bus parengtas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pakeitimas, pagal kurį tais atvejais, kai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. suformuojamos klasės, kuriose mokinių skaičius viršija nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje, būtų įtvirtinta galimybė mažinti savivaldybei skirtas mokymo lėšas. Iki šiol pasitaikydavo, kad savivaldybės, gaudamos lėšas dviem klasėms po 16 vaikų, sujungdavo į vieną 32 vaikų klasę, o sutaupytas lėšas skirdavo kitoms ugdymo reikmėms.

Etato valandų peržiūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasiūlė peržiūrėti etatų apskaičiavimo ir finansavimo metodiką ir sutarti dėl jos tobulinimo, ypatingą dėmesį skiriant pradiniam ugdymui.

Taip pat siūloma siekti, kad mokytojai turintys 888 metines valandas (24 val. per savaitę, kai ugdymo trukmė 37 savaitė per metus) ir vadovaujantys klasei, turėtų ne mažiau kaip vieną etatą. 

Derybos su profesinėmis sąjungomis bus tęsiamos penktadienį.