Kviečiame  organizacijas bendradarbiauti administruojant verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą

Kviečiame organizacijas bendradarbiauti administruojant verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia  organizacijų, kurios kartu su Ministerija bendradarbiaus administruojant verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą, atranką.

Verslo tvarumo ir atsakingumo indeksas – tai įrankis, skirtas įmonėms ir organizacijoms, siekiančioms įsivertinti savo socialinės atsakomybės pažangą valdymo, darbo aplinkos, etikos, bendruomenės, aplinkosaugos srityse bei siekti aukštesnių savo veiklos standartų.

Įmonės, organizacijos galės pačios įsivertinti savo socialinės atsakomybės lygį arba galės rinktis būti įvertintos ekspertų. 

Indeksu galės naudotis visos Lietuvoje veikiančios įmonės ir organizacijos.

Organizacijų atranka organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Organizacijų, kurios bendradarbiaus administruodamos verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą, atrankos tvarkos aprašu. O verslo tvarumo ir atsakingumo indekso dokumentus rasite čia.  

Pasiūlymų laukiame iki 2023 m. birželio 9 dienos el. paštu [email protected].
Organizacijos bus atrenkamos pagal pateiktus pasiūlymus, turimą patirtį ir ekspertus socialinės atsakomybės srityje.

Kokios organizacijos gali būti atrinktos?
•    Organizacijos (organizacijų) buveinė registruota Lietuvos; 
•    organizacija (organizacijos) veikia ne mažiau kaip 4 m.; 
•    dėl organizacijos (organizacijų) nepriimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis;
•    organizacijai (organizacijoms) neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio jos likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais; 
•    organizacija (organizacijos) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; 
•    organizacija (organizacijos) ne mažiau kaip 4 m. vykdo veiklą socialinės atsakomybės srityje (pavyzdžiui, organizuoja renginius ar mokymus, įgyvendino ar įgyvendina projektus, padedančius siekti socialinės atsakomybės tikslų ar kt.);
•    organizacija (organizacijos) turi ne mažiau nei du darbuotojus ir (ar) veikiančius kitais pagrindais ekspertus, turinčius ne mažesnę nei ketverių metų patirtį socialinės atsakomybės srityje (pagal ministerijos interneto svetainėje paskelbtoje Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso metodikoje nurodytas indekso temas: valdymas, darbo aplinka, etika, bendruomenė, aplinkosauga).

Bus atrinkta viena ar dvi organizacijos, jeigu jos pateiks bendrą pasiūlymą dėl indekso administravimo.
Joms reikia pateikti organizacijos (organizacijų) įstatų kopiją / kopijas ir dokumentų, patvirtinančių socialinės atsakomybės srityje vykdomą veiklą ir ekspertų patirtį (pavyzdžiui, projekto finansavimo sutarties, ekspertų gyvenimo aprašymų, darbo sutarčių nuostatų, apibrėžiančių atitinkamas funkcijas), kopijas.

Pasiūlymo formą rasite čia.

Papildomą informaciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės grupės patarėja Liudvika Gražulienė, tel. 8 687 29 395, el. p. [email protected].