Lietuva jungsis prie Jungtinių Tautų Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo

Lietuva jungsis prie Jungtinių Tautų Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo

Vyriausybė atsižvelgė į Žemės ūkio ministerijos argumentus ir nutarė, kad Lietuva jungsis prie Jungtinių Tautų Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo (IFAD).

Romoje įsikūręs IFAD yra tarptautinė finansų institucija ir specializuota Jungtinių Tautų agentūra. IFAD investuoja į besivystančių šalių kaimo bendruomenes, suteikdamas joms galimybę padidinti aprūpinimo maistu saugumą, pagerinti šeimų mitybą ir padidinti pajamas. Per 45 metus IFAD suteikė 23,2 mlrd. JAV dolerių dotacijų ir paskolų su mažomis palūkanomis projektams, kurie pasiekė 518 mln. žmonių.

Lietuvos dalyvavimas IFAD veikloje suteiks daugiau galimybių prisidėti prie paramos žemės ūkiui Lietuvai prioritetinėse srityse ir regionuose bei padės stiprinti bendradarbiavimą su Vakarų valstybėmis – Europos Sąjungos šalimis, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir kt.

Lietuvos narystė IFAD papildys jos dabartines narystes kitose Romoje įsikūrusiose Jungtinių Tautų maisto organizacijose – Maisto ir žemės ūkio organizacijoje (FAO) ir Pasaulio maisto programoje (WFP). Šios narystės padės Lietuvai tapti geriau pastebima bei pačiai turėti įvairiapusiškesnį su tarptautinėmis maisto problemomis susijusių klausimų matymą ir supratimą.

IFAD nėra privalomų valstybių narių įnašų, tačiau IFAD tikisi, kad turtingesnės valstybės narės ilgainiui parems IFAD savanoriškais įnašais. Lietuva įmokų klausimą svarstys vėlesniame narystės etape, įvertinusi realiai gaunamą naudą ir kitus narystės aspektus.

Iš ES valstybių IFAD kol kas dar nepriklauso Latvija, Čekija, Slovakija, Kroatija, Slovėnija, Malta, Bulgarija ir Rumunija. Šiemet jos nare taps Ukraina.

IFAD parama besivystančioms šalims prisideda sprendžiant globalią maisto tiekimo saugumo krizę ir galėtų tapti viena svarbiausių paramos telkimo platformų Ukrainos žemės ūkiui.