Žemės ūkio partnerystės platforma sustiprins Moldovos bendradarbiavimą su ES valstybėmis

Žemės ūkio partnerystės platforma sustiprins Moldovos bendradarbiavimą su ES valstybėmis

Žemės ūkio viceministras Vytenis Tomkus dalyvavo iškilmingame Moldovos žemės ūkio ir maisto produktų partnerystės platformos atidarymo renginyje Kišiniove. Šio renginio tikslas – paskatinti ES valstybių narių bendradarbiavimą ir paspartinti tvaraus Moldovos žemės ūkio  ir maisto sektoriaus plėtrą.

Moldovos Respublikos ministro pirmininko pavaduotojas, žemės ūkio ir maisto pramonės ministras Vladimiro Bolea pasidžiaugė, kad šiuo sudėtingu metu, vykstant brutaliam Rusijos karui Ukrainoje, kuris skaudžiai palietė ir Moldovos ūkininkus, kai labai svarbus yra šalių  bendradarbiavimas ir solidarumas, Moldova turi partnerius – draugus, pasirengusius savo gerosios praktikos pavyzdžiais padėti šaliai spręsti problemas, įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

„Mes pasirengę ir toliau dalintis gerąja patirtimi, perteikti savo ekspertines žinias, įgytas taip pat nelengvame reformų kelyje,“ – savo pranešime tvirtino viceministras Vytenis Tomkus.

Viceministras akcentavo, kad norint pasiekti geriausio rezultato, reikalingas aiškesnis Moldovos poreikių įvardijimas ir aktyvesnis bendradarbiavimas planuojant veiklas. „Tikime, kad Moldova sukurs dar vieną sėkmės istoriją integruojantis į ES, todėl nekantriai laukiame tolesnių mūsų bendro darbo žingsnių“, – teigė viceministras V. Tomkus.

Renginio dalyviai, taip pat ir Lietuvos atstovai, išreiškė paramą Moldovai įgyvendinant reformas žemės ūkio srityje. Moldova yra viena iš Rytų partnerystės šalių, kuriai Lietuva skiria ypatingą dėmesį ir remia šios valstybės vyriausybės pastangas vykdyti reformas, kurios priartina ją prie ES.

Žemės ūkio ir maisto produktų partnerystės platformos narių atstovai patvirtino savo įsipareigojimą ir toliau remti Moldovą jos integracijos į Europos Sąjungą procese. Šis įsipareigojimas įtvirtintas  pasirašytoje deklaracijoje. Tikimasi, jog šis dokumentas bus pagrindas tolesniam bendradarbiavimui, prisidedančiam prie Moldovos žemės ūkio ir maisto sektoriaus modernizavimo ir konkurencingumo didinimo.

Delegacijų vadovai  susitiko su Moldovos ministru pirmininku Dorin Recean, kuris pabrėžė būtinybę plėtoti konkurencingą žemės ūkio sektorių, daugiau investuojant į modernias technologijas. Jis padėkojo Moldovos partneriams už visokeriopą paramą. Taip pat renginyje buvo apžvelgtas Moldovos žemės ūkio sektorius: nacionalinė žemės ūkio strategija, užsienio prekyba ir eksporto galimybės, vaisių, daržovių, ekologinio ūkininkavimo, pieno ir mėsos sektorių iššūkiai ir perspektyvos.

Delegacijos kartu su V. Bolea aplankė žemės ūkio produktų parodą, kurioje Moldovos įmonės pristatė savo produkciją: vaisius ir daržoves, riešutus, aliejų, pieno ir mėsos  produktus, ledus, duonos gaminius. Apsilankyta vienoje iš didžiausių ir moderniausių mėsos perdirbimo įmonių ROGOB, kuri 2013 m. buvo modernizuota, kad atitiktų Europos sanitarinius ir kokybės standartus. Šiai įmonei modernizuotis padėjo ir Lietuvos ekspertai. Taip pat delegacijų nariai lankėsi vienoje didžiausių vyno gamyklų Moldovoje „Cricova“.