Lietuvių literatūros ir tautosakos institute nustatyti finansiniai, viešųjų pirkimų pažeidimai

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute nustatyti finansiniai, viešųjų pirkimų pažeidimai

Valstybinės institucijos ne kartą yra nustačiusios pažeidimus dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) veiklos: netinkamo lėšų naudojimo, viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, taip pat nebuvo išleistos knygos, kurioms valstybė skyrė tikslinį finansavimą. Atsižvelgusi į pažeidimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija priims atitinkamus sprendimus.

„Visoms institucijoms galioja teisės aktai, būtinybė laikytis skaidrumo principų, racionaliai naudoti valstybės lėšas – visi to turi laikytis. Negalime toleruoti pažeidimų. Aplaidus finansų tvarkymas ir mokslinis nesąžiningumas neturėtų būti dangstomas tokia svarbia sritimi kaip lituanistika“, – sako ministerijos kancleris Julius Lukošius.

Valstybės kontrolė, atlikusi 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą, šį mėnesį paskelbė, kad LLTI mokėjo 100 proc. avansu už statybinių medžiagų, remonto darbų, baldų įsigijimus, spausdinimo paslaugas, o tokie mokėjimai avansu yra negalimi. Taip pat pirko paslaugas iš savo darbuotojų netaikant viešųjų pirkimų procedūrų. Nustatyta ir kitų pažeidimų.

Paaiškinimus dėl audito metu nustatytų pažeidimų LLTI direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė teikė tiek Valstybės kontrolei, tiek ministerijai. Galutinis Valstybės kontrolės vertinimas po pateiktų paaiškinimų reikšmingai nepasikeitė.

Nors LLTI vadovė nesutinka su Valstybės kontrolės išvadomis, ministerija pasitiki Valstybės kontrole ir jos atlikto audito rezultatais bei atitinkamai į juos reaguos, konstatuodama pažeidimą ir spręsdama dėl tolesnių LLTI vadovės pareigų.

Valstybės kontrolė valstybinio audito metu surinktą informaciją pateikė įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Šių metų pradžioje ministerija gavo ir asmens skundą dėl LLTI veiklos leidžiant mokslines publikacijas. Asmuo apskundė LLTI neišleidus 8 knygų, kurių publikavimui buvo skirtas tikslinis valstybės finansavimas.

Atsižvelgdama į skunde išdėstytas aplinkybes, ministerija kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą, kuri patvirtino, kad nerado skunde minimų leidinių išleidimo įrodymų.

Bendrai šių leidinių leidybai 2013–2020 m. valstybė skyrė 29,2 tūkst. eurų. Kadangi šis pažeidimas sukėlė finansines pasekmes valstybės biudžetui, ministerija paprašė Generalinės prokuratūros ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos įvertinti situaciją.

LLTI vadovės kadencija baigiasi šių metų rugsėjį. Jau pradėtos konkurso LLTI vadovo pareigoms eiti organizavimo procedūros.