Pristatomas ikimokyklinio ugdymo programos gairių projektas

Pristatomas ikimokyklinio ugdymo programos gairių projektas

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), tęsdama ugdymo turinio atnaujinimo darbus, pristato Ikimokyklinio ugdymo programos gairių projektą, kuris yra parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“.

Gairių projektas sukurtas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įteisinus, kad ikimokyklinio ugdymo programa bus rengiama pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Ikimokyklinio ugdymo programos gaires.

Gairių projekte aptariamos esminės ikimokyklinio ugdymo programos kūrimo ir atnaujinimo kryptys.

Susitarimai, koks turėtų būti ikimokyklinio ugdymo turinys ir perspektyva, priimti vadovaujantis naujausia vaiko ir vaikystės samprata, grindžiami įtraukiojo ugdymo ir universalaus dizaino ugdymuisi prieiga, jais siekiama užtikrinti horizontalią ir vertikalią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio dermę.

Ikimokyklinio ugdymo programos gairių projektą parengė Lietuvos mokslininkų ir mokytojų praktikų grupė, kuriai vadovauja prof. dr. Ona Monkevičienė.

Gairių projektas yra aptartas su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų asociacijų atstovais, pristatytas visiems, kuriems rūpi ikimokyklinis ugdymas.

Kviečiame susipažinti su Ikimokyklinio ugdymo programos gairių projekto pristatymu.

Pasiūlymų ir rekomendacijų dėl gairių projekto laukiama iki liepos 7 d. el. p. [email protected].